Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Do lutego będą trwały konsultacje w sprawie przeglądu dyrektyw RED II i EED

KE rozpoczęła dwie równoległe konsultacje społeczne w kwestii zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Ich obecny kształt nie zapewni osiągnięcia nowych celów klimatycznych.

   Powrót       24 listopada 2020       Energia   

Komisja Europejska rozpoczęła dwie równoległe konsultacje społeczne w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Obie zmiany wynikają z politycznego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., oraz wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 proc. w 2030 r. Zgodnie z nowym planem celu klimatycznego obecne dyrektywy nie pozwalają na osiągnięcie takiego celu.

Powiązane konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat nowych opcji politycznych w zakresie przygotowania przyszłych wniosków ustawodawczych, które mają zostać przyjęte przez Komisję do czerwca 2021 r. Dwa szczegółowe kwestionariusze są otwarte na opinie zainteresowanych stron do 9 lutego 2021 r.

Linki do strony KE, na której są prowadzone konsultacje, znajdują się w przypisach dolnych.

Konsultacje EED

KE proponuje przegląd dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej(1). Aby osiągnąć proponowany cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., należy znacznie zwiększyć wysiłki na rzecz efektywności energetycznej, z 32,5 proc. - w wypadku których państwa członkowskie w dalszym ciągu mogą mieć problemy z osiągnięciem takiego wyniku - do poziomu między 36 a 41 proc.

W szczególności Komisja rozważa zwiększenie zakresu wprowadzania celów sektorowych (np. celu w zakresie efektywności energetycznej w wypadku ogrzewania i chłodzenia), dodatkowych środków służących lepszemu informowaniu konsumentów o korzyściach wynikających z oszczędności energii, dalsze promowanie audytów energetycznych, oraz także rozszerzenie wymogów dotyczących renowacji na wszystkie budynki publiczne. Inicjatywy te mają na celu wdrożenie strategii Zielonego Ładu, w tym Fali Renowacji i Planu Odbudowy, dotyczącego restartu gospodarki po pandemii COVID-19.

Konsultacje RED

Komisja ocenia również, czy i jak dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii(2). Celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w 2030 r. z 32 proc. (obecny stan legislacyjny) do ok. 40 proc., dzięki czemu akty prawne UE będą dopasowane do osiągniecia proponowanego celu redukcji CO2 do 2030 r. W szczególności Komisja rozważa podwyższenie i uczynienie wiążącym dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu; promowanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak wodór i paliwa syntetyczne; ustalenie minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych budynkach i ważniejszych obszarach renowacji.

Tło i następne kroki

We wrześniu 2020 r. odbył się pierwszy etap procedury konsultacji społecznych w formie map drogowych. Europejskie środowisko instalacyjno-grzewcze przesłało opinie do map drogowych EED i RED, jak także promowało stanowisko branży grzewczej na warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską oraz w ramach Koalicji na rzecz Oszczędności Energii.

W czerwcu 2021 r. jest oczekiwana prezentacja propozycji przeglądu RED II i EED przez Komisję Europejską.

Źródło: Opracował Janusz Starościk – Prezes Zarządu SPIUG

Przypisy

1/ Under the European Green Deal, the Commission has committed to stronger action on climate change. It aims to assess how the EU's greenhouse gas emissions could responsibly be reduced by at least 50% to 55% by 2030. As the efficient use of energy is key to achieving such a target, the review aims to provide insights into how the EED could be revised to: achieve a higher level of greenhouse gas reduction by 2030 and contribute to other European Green Deal initiatives.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12552-Review-of-Directive-2012-27-EU-on-energy-efficiency
2/ Under the European Green Deal, the Commission has committed to stronger action on climate change and will assess how the EU's greenhouse gas emissions could responsibly be reduced by at least 50% to 55% by 2030. The review will: assess how far EU renewable energy rules (Directive 2018/2001/EU) can contribute to a higher EU climate ambition and explore how to accelerate the transition to a more integrated energy system as outlined in the energy system integration & hydrogen strategies.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OX2: Chcemy utrzymać tempo rozwoju OZE w Polsce (28 listopada 2023)Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego (27 listopada 2023)50 groszy za opakowanie. Ministerstwo proponuje wysokość kaucji (23 listopada 2023)Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wysokie poparcie społeczne i konsekwencja w działaniu (22 listopada 2023)Większy zakres, ale z ułatwieniami dla mieszkańców. Nowy projekt strefy czystego transportu w Warszawie (14 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony