Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierowca kat. C Eneris Surowce S.A.
Systemy kogeneracyjne na biogaz i gaz ziemny Centrum Elektroniki Stosowanej CES

Konsultacje planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi do 7 sierpnia

a+a-    Powrót       24 lipca 2020       Odpady   

Ministerstwo Klimatu informuje, że rozpoczyna proces konsultacji publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”. Uwagi do projektu można zgłaszać do 7 sierpnia 2020 r.

Uwagi można zgłaszać mailowo

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” wraz załącznikami jest dostępny na stronie BIP Ministerstwa Klimatu(1). Uwagi do projektu można zgłaszać na załączonym do projektu formularzu w terminie do 7 sierpnia 2020 r., przesyłając go na adres: dej.konsultacje@klimat.gov.pl.

Czytaj: Statystyki sugerują, że przemysł jądrowy największy rozkwit może mieć już za sobą

Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym przyjęto uchwałą nr 195/2015 Rady Ministrów z dnia 16 października 2015 r. (M.P. poz. 1092). Jego celem jest zapewnienie rozwoju i wdrożenie ogólnokrajowego, spójnego, zintegrowanego i zrównoważonego systemu postępowania obejmującego wszystkie kategorie odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w kraju. Działania, przewidziane przez Krajowy plan, zapewnią odpowiedzialne, bezpieczne i zrównoważone postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem, zgodnie z art. 57c ustawy – Prawo atomowe.

Zgodnie z art. 57 c ust. 4 ustawy – Prawo atomowe, minister właściwy ds. energii dokonuje, nie rzadziej nic co cztery lata, aktualizacji krajowego planu postępowania z odpadami i przedstawia go Radzie Ministrów.

Projekt aktualizacji został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo atomowe oraz z wytycznymi Dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na podstawie wyników międzynarodowego przeglądu zewnętrznego krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi (Misji ARTEMIS).

Czytaj: Nowy dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Źródło: MK

Przypisy

1/ Konsultacje publiczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym
https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/konsultacje-publiczne-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-aktualizacji-krajowego-planu-postepowania-z-odpadami-promieniotworczymi-i-wypalonym-paliwem-jadrowym/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (02 czerwca 2020)Ekolodzy z Białorusi alarmują, że państwo nie ma precyzyjnego planu dla odpadów z elektrowni jądrowej (16 stycznia 2019)Tereny pogórnicze i odpady promieniotwórcze w Polityce Surowcowej Państwa (29 marca 2018)Niepewna przyszłość elektrośmieci (17 kwietnia 2015)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony