Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pracuje nad projektem drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, kształtując zasoby wodne kraju i zasady gospodarowania nimi. Konsultacje potrwają pół roku.

   Powrót       15 kwietnia 2021       Woda   

Minister Infrastruktury oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają do udziału w półrocznych konsultacjach społecznych aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. Konsultacje, w ramach których odbędzie się 15 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce, będą prowadzone od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku. To najważniejszy etap realizowanego przez PGW Wody Polskie projektu oraz okazja dla wszystkich mieszkańców do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Czytaj: W Światowy Dzień Wody odświeżamy pojęcia: retencja, bioróżnorodność, Moja Woda

Woda jest ważna nie tylko dla każdego z nas, ale także dla wszystkich sektorów gospodarki i środowiska. Zapewnienie równowagi między potrzebami korzystania z zasobów wodnych a utrzymaniem dobrego stanu wód jest kluczowe, aby przyszłe pokolenia cieszyły się z wód dobrej jakości. Liczymy na szeroki udział społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych w konsultacjach projektów tych kluczowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej – powiedział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przygotowaliśmy kompleksowy projekt planów gospodarowania wodami na 9 obszarach dorzeczy. To kluczowy dokument planistyczny obok planu przeciwdziałania skutkom suszy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym, opracowywany przez PGW Wody Polskie. Zawiera blisko 170 propozycji działań, których celem jest utrzymanie i poprawa stanu wód w najbliższych latach, ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich wdrożenie. Rozpoczęcie konsultacji społecznych otwiera możliwość szerokiego spojrzenia społecznego na gospodarowanie wodami w naszym kraju – powiedział Paweł Rusiecki, zastępca prezesa PGW Wody Polskie ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Przyszłość wód jest w naszych rękach

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, opracowywanych przez PGW Wody Polskie. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych. Dzięki temu możliwa jest poprawa stanu krajowych zasobów wodnych przy jednoczesnym korzystaniu z nich w sposób zrównoważony.

Te kluczowe dokumenty planistyczne odnoszą się do 9 obszarów dorzeczy w Polsce: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Zostaną one przygotowane wraz z rekomendacjami działań dla wszystkich jednolitych części wód, obejmujących: zbiorniki wód stojących - jeziora, stawy, oczka wodne, rzeki, potoki, strumienie, przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

Zabierz głos w sprawach wody

W ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych zostanie zorganizowanych 15 spotkań w formule on-line, a ich gospodarzami będą następujące miasta: Szczecin, Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gliwice, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań i Zielona Góra. Ze względu na panującą pandemię planowane terminy i formuła spotkań mogą ulec zmianie.

Konsultacje społeczne potrwają 6 miesięcy, od 14 kwietnia do 14 października 2021 roku. Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 319 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zgłosić uwagę, a tym samym wziąć udział w konsultacjach, można również:

  • wypełniając ankietę on-line na stronie: www.apgw.gov.pl,
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl,
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Aktualne informacje o projekcie i konsultacjach społecznych dostępne są na stronach www.apgw.gov.pl i www.gov.pl/web/infrastruktura, a także w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i jednostkach terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lubelskie: Gminy apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody (24 czerwca 2021)Podpisano list intencyjny o współpracy Wód Polskich z gminą Tuczępy (23 czerwca 2021)Wschodnia Wielkopolska: Retencyjne inwestycje na terenach rolnych (08 czerwca 2021)Naukowcy z GIG opracowali przenośny system do analizy i transportu próbek biologicznych (28 maja 2021)Zyska: W obecnej edycji programu Moja Woda wpłynęło ponad 17 tys. wniosków na ponad 81,4 mln zł (21 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony