Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Konsultacje publiczne rewizji KPO

   Powrót       18 marca 2024       Zrównoważony rozwój   

- 15 marca br. rozpoczynamy konsultacje publiczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy. To efekt prac nad przeglądem reform i inwestycji z KPO, które resort prowadził od stycznia. Zaproponowaliśmy zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach. Naszym celem jest, aby KPO było inwestycją na pokolenia, maksymalnie opłacalną dla polskich finansów publicznych i budżetu, i żeby wesprzeć tą wielką zmianą najsłabszych – podkreśla ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Chcemy wzmacniać trzy filary rozwojowe. Pierwszy filar to polskie elektrownie wiatrowe na Bałtyku, na które mamy ponad 20 mld zł, tutaj kluczową inwestycją jest polski terminal instalacyjny w Gdańsku. Drugi filar to bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, w którym zwiększamy pulę wsparcie o 2,5 mld zł do 15 mld zł. Trzeci filar rozwojowy to nowe Czyste Powietrze  i Zielony Ład, który ma być nie dla idei i Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dla Polek i Polaków. To oznacza, że potrzebne są środki na wsparcie najsłabszych, którzy mieszkają w starszych domach, które muszą być ocieplone. Na docieplenie domów wielorodzinnych zwiększamy pulę o 600 mln zł.

Zakres zmian w KPO i główne cele jego rewizji

- Celem KPO jest przygotowanie Polski i jej gospodarki na wyzwania 2050 roku. Chodzi o zwiększenie konkurencyjności polskich firm i wyrównanie jakości życia między wielkimi miastami, dużymi miasteczkami i terenami wiejskimi. To jest plan, który ma służyć wszystkim Polakom, dlatego chcemy go jak najszerzej przekonsultować i poddać ocenie. Stąd uruchamiamy konsultacje publiczne zmian w KPO, które potrwają miesiąc. – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Główne zmiany w KPO

MFiPR proponuje objąć rewizją 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO).

Zgodnie z projektem rewizji:

  • 1 mld 113 mln euro (ok. 4,8 mld zł) przeznaczone na wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej; z uwolnionych środków w części grantowej zostanie przeniesione do części pożyczkowej:

- 140 mln euro (ok. 600 mln zł) na termomodernizację w budynkach wielorodzinnych;

- 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) na budowę bezpieczeństwa żywnościowego i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz rolnictwo 4.0, gdzie odbiorcami wsparcia będą indywidualni rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy z sektora przetwórczego oraz duże centra przechowalniczo-dystrybucyjne (...).

Główne zmiany w reformach zaproponowane w rewizji

MFiPR zaproponowało w rewizji usunięcie kamienia milowego dotyczącego wprowadzenia w Polsce podatku od posiadania pojazdów spalinowych, zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Zmiana w realizacji reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie polegać na zastąpieniu przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego ich przygotowaniem i opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej (...).

W przypadku transportu przyjaznego dla środowiska w projekcie rewizji proponujemy rozłożenie w czasie do 2030 r. zakupu autobusów zeroemisyjnych przez operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Przesunięcia terminu realizacji reform

W rewizji proponujemy przesunięcie w czasie reform. Dotyczy to m.in. (...):

  • wzrostu wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska;
  • zwiększenia udziału transportu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego oraz zapobiegania problemowi negatywnego wpływu transportu na środowisko i jego ograniczenie.
Zmiany zakresu, opisu i terminu inwestycji

W projekcie rewizji są także propozycje zmiany zakresu i opisu inwestycji. Dotyczy to m.in.:

Są także zmiany dotyczące wartości wskaźników inwestycji (m.in. dotyczy to wsparcia dla rolników, kultury, rozwoju badań w zakresie nauk medycznych, transportu kolejowego).

W rewizji są także propozycje przesunięcia terminu realizacji inwestycji. Chodzi o:

  • wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy;
  • inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych zdegradowanych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego (...).
Plan działań dotyczący rewizji KPO (1)

Podstawą prawną rewizji KPO jest art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2021/241 dotyczący możliwości zmiany decyzji wykonawczej Rady UE zatwierdzającej KPO ze względu na obiektywne okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie poszczególnych kamieni milowych i wskaźników.

KPO – 56 inwestycji i 55 reform

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Ich celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, przestawienie jej na nowe tory rozwoju oraz uczynienie bardziej odporną na wszelkie kryzysy. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zmiany zaproponowane w rewizji obejmują pięć komponentów KPO – odporność i konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja cyfrowa; efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność. Bez zmian zostaną komponenty „Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” oraz REPowerUE.

Propozycje zmian w KPO dotyczą zakresu działania ośmiu resortów – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Przypisy

1/ Więcej informacji, jakie dokumenty poddajemy konsultacjom publicznym oraz formularz do zgłaszania uwag znajdziesz tutaj pod linkiem.<br />8 kwietnia br. odbędzie się wysłuchanie publiczne, w którym będzie można wyrazić opinię, uwagę czy przedstawić propozycję zmian.<br />18 kwietnia br. zbierze się na III posiedzeniu Komitet Monitorujący KPO, podczas którego omówiony zostanie proces konsultacji społecznych oraz przedstawione zostanie stanowisko strony rządowej do zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji do rewizji KPO<br /><br />Przyjęcie zmian w KPO przez Radę Ministrów planowane jest na 23 kwietnia br.<br />Formalne wysłanie rewizji KPO do KE nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia br. Zmieniona decyzja wykonawcza Rady UE, która zatwierdzi zmiany w KPO planowana jest do przyjęcia przez ECOFIN 16 lipca br.
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-publiczne-rewizji-kpo-2024
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony