Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021

Do 17 marca trwają konsultacje publiczne projektu sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2020 i 2021. W opinii branży wod-kan najwięcej pozostało do zrobienia w mniejszych aglomeracjach.

   Powrót       06 marca 2023       Woda   
Sieć wod-kan

Ministerstwo Infrastruktury (MI) prowadzi konsultacje publiczne projektu sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2020 i 2021. Jak informuje MI, sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Ministrów zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.). - W sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji działań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK w latach 2020-2021 oraz ocenę ich wpływu na osiągnięcie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywą ściekową) – wyjaśnia resort.

Czytaj: [Wywiad] Nowy rok, stare wyzwania. Realizacja KPOŚK nie będzie możliwa bez środków na inwestycje

Uwagi można wysłać mailem lub pocztą

Ministerstwo rozpoczęło zbieranie uwag, opinii i stanowisk pod koniec lutego 2023 r. Można je składać drogą elektroniczną (kposk@mi.gov.pl) lub drogą pocztową (adres Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury, tj. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z dopiskiem „konsultacje publiczne – sprawozdanie KPOŚK”).

Ostateczny termin na dostarczenie uwag to 17 marca 2023 r.

Projekt sprawozdania można znaleźć na stronie internetowej MI(1).

Największym wyzwaniem uporządkowanie gospodarki ściekowej poza siecią kanalizacji

Jak wdrażanie dyrektywy ściekowej w Polsce ocenia sama branża wod-kan? Zapytaliśmy o to Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” (IGWP).

- Kolejna aktualizacja pokazuje, że sektor wod-kan systematycznie prowadzi inwestycje w celu pełnego wdrożenia dyrektywy ściekowej. W zasadzie w dużych miastach największe inwestycje zostały zakończone. Trudniejsza sytuacja jest w mniejszych aglomeracjach, w dodatku dla części z nich w międzyczasie zmieniła się podstawa prawna (zmiana między art. 5.2 a 5.4 dyrektywy) – zauważa w nadesłanej odpowiedzi Klara Ramm. Zwraca ponadto uwagę na indywidualne systemy zbierania i oczyszczania ścieków, które także spotykamy w aglomeracjach. - Najpoważniejszym wyzwaniem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach tam, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej i konieczne jest rzetelne bilansowanie ścieków z indywidualnych systemów takich jak zbiorniki bezodpływowe czy oczyszczalnie przydomowe – uważa Klara Ramm.

Przypomina także, że „wdrażanie i realizacja zapisów dyrektywy związana jest z koniecznością systematycznego inwestowania w infrastrukturę”. - Do tego potrzebne są odpowiednie fundusze zebrane z opłat za usługi wod-kan oraz wsparcie funduszy zewnętrznych np. programów Unii Europejskiej – konkluduje ekspertka IGWP.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Materiały do pobrania tutaj:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-projektu-sprawozdania-z-wykonania-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-w-latach-2020-i-2021

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak idzie realizacja KPOŚK? Dostępny wzór sprawozdania realizacji KPOŚK za 2023 r. (05 stycznia 2024)Większość Polaków uzależniona jest od spółek wod-kan. Te mają poważne problemy finansowe (14 grudnia 2023)Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)Nowy rok, stare wyzwania. Realizacja KPOŚK nie będzie możliwa bez środków na inwestycje (20 stycznia 2023)Konsultacje społeczne związane z nowelizacją dyrektywy ściekowej kończą się 26 stycznia (12 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony