Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Kontrola 427 oczyszczalni ścieków

   Powrót       06 lipca 2023       Woda   

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski zatwierdził raport(1) dot. kontroli oczyszczalni ścieków, które były prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska w latach 2020-2022 na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W czasie trwania czynności dokonano m.in. oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w obowiązujących pozwoleniach.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził Raport pn. "Kontrole oczyszczalni ścieków położonych w aglomeracjach o wielkości RLM ≥ 10 000 pod kątem oceny spełnienia warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych, wraz z pomiarami jakości ścieków odprowadzonych z tych oczyszczalni, wykonanymi na zlecenie WIOŚ zgodnie z obowiązującymi przepisami". Dokument ten został sporządzony na podstawie danychprzedłożonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, pozyskanychw ramach cyklu podczas przeprowadzonych kontroli w latach 2020-2022 r.

Czytaj: Interwencja RPO ws. stawek za wywóz szamb w gminach

Zakres przeprowadzonych kontroli

Podczas trwania cyklu inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska skontrolowali łącznie 427 oczyszczalni ścieków, w zakresie oceny spełniania przez wybrane oczyszczalnie, wymagań jakościowych oraz ilościowych odprowadzanych ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem substancji biogennych. Podczas kontroli, dokonano oceny dla dwóch ostatnich pełnych okresów obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Pełną oceną za pierwszy okres objęto 427 oczyszczalni ścieków, natomiast za drugi okres – 425.

W pierwszym okresie poddanym ocenie stwierdzono niespełnienie warunków określonych w posiadanym pozwoleniu w zakresie:

  • stanu i składu ścieków dla 42 z 427 (9,8%) skontrolowanych oczyszczalni,
  • ilości odprowadzanych ścieków dla 20 z 427 (4,7%) skontrolowanych oczyszczalni,
  • stanu i składu ścieków oraz ilości odprowadzanych ścieków dla 6 z 427 (1,4%) skontrolowanych oczyszczalni.

Natomiast w drugim okresie poddanym ocenie stwierdzono niespełnienie warunków określonych w posiadanym pozwoleniu w zakresie:

  • stanu i składu ścieków dla 44 z 425 (10,4%) skontrolowanych oczyszczalni,
  • ilości odprowadzanych ścieków dla 17 z 425 (4,0%) skontrolowanych oczyszczalni,
  • stanu i składu ścieków oraz ilości odprowadzanych ścieków dla 5 z 425 (1,2%) skontrolowanych oczyszczalni.

Od 1 stycznia 2016 r. zaistniał obowiązek prowadzenia pomiarów w zakresie azotu ogólnego i fosforu ogólnego dla oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców od 10 000.

Na podstawie przedłożonych danych stwierdzono, że 11 z 406 (2,7%) skontrolowanych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w aglomeracji ≥ 10 000 RLM, (RLM aglomeracji to równoważna liczba mieszkańców aglomeracji obliczona na podstawie ścieków pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji) w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu w aglomeracji) przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo wodne), a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji) w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), nie posiada w aktualnie obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych ustalonych warunków w zakresie biogenów.

Źródło: GIOŚ

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/gios/rok-2023-raporty

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)Wykorzystać własny potencjał - o efektywności energetycznej w gospodarce odpadami (26 lutego 2024)KE przyjmuje wstępne porozumienie ws. przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (16 lutego 2024)RPO: Ludzi nie stać na obowiązkowe przyłączenie do kanalizacji (12 lutego 2024)Oczyszczalnie drenażowe jak bomba z opóźnionym zapłonem (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony