Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Regiony będą zaangażowane we wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy

   Powrót       18 czerwca 2021       Management   

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o włączeniu samorządów województw w proces wdrażania Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – poinformował na spotkaniu z marszałkami województw wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wartość inwestycji, w których wdrażanie będą zaangażowane regiony to 904 mln euro.

Czytaj też: Z jakimi opiniami spotkał się projekt KPO? Redakcja Teraz Środowiska przyjrzała się różnym komentarzom

Podczas spotkania ministra Budy z marszałkami województw ustalono, że samorządy będą zaangażowane w proces wdrażania w dwóch komponentach KPO: Odporność i konkurencyjność gospodarki oraz Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. - Wiele z planowanych inwestycji w KPO jest kierowanych do regionów. Sektor samorządowy, obok sektora prywatnego i rządowego, jest trzecim najważniejszym sektorem zaangażowanym w realizację KPO. To ważne by regiony były również zaangażowane we wdrażanie KPO. Taką decyzję podjęliśmy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz po rozmowach z resortami zaangażowany w prace nad KPO. Marszałkowie województw pozytywnie odnieśli się do naszej propozycji – podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

Inwestycje w przedsiębiorstwach i reforma zagospodarowania przestrzennego

Samorządy województw będą zaangażowane we wdrażanie inwestycji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w produkty, usługi, kompetencje i pracowników oraz kadry związane z rozszerzeniem działalności. Na te działania z KPO trafi 500 mln euro. - Zakładamy, ze każdy z regionów zostanie włączony w realizację tych inwestycji. Głównym adresatem wsparcia będą przedsiębiorstwa MŚP, które działają w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię czyli między innymi z branży turystycznej, gastronomicznej czy kulturalnej – wyjaśnia wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Samorządy zostaną również włączone we wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, na które z KPO zostanie przeznaczone 200 mln euro. - Przewidujemy, że regiony będą między innymi brać udział w konsultacjach dotyczących podziału środków i warunków udzielania dotacji pomiędzy gminy, pomagać przy organizacji naborów dla gmin czy odpowiadać za weryfikację dokumentów złożonych przez gminy i przekazywanie dotacji dla gmin – mówił wiceminister Buda.

Szczegółowy zakres zadań zostanie uzgodniony w ramach dalszych prac.

Oczyszczalnie ścieków i zaopatrzenie w wodę

Z KPO 204 mln euro zostanie skierowane na inwestycje w systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenie w wodę na terenach wiejskich. To również we wdrażanie tego obszaru KPO mają zostać włączone regiony. - Głównym zadaniem samorządów województw byłaby realizacja konkursów i wybór beneficjentów. Szczegółowy zakres zadań uzgodnimy w ramach dalszych prac – zaznaczył minister Buda.

Minister Waldemar Buda zwrócił też uwagę na potrzebę wykorzystanie potencjału instytucjonalnego Urzędów Marszałkowskich, przede wszystkim w procesie wyboru i kontraktacji projektów w ramach wyżej wymienionych inwestycji KPO oraz na późniejszym etapie ich wdrażania i rozliczania.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MFiPR: zakończyliśmy negocjacje z KE dotyczące KPO (23 lipca 2021)Nie zaprzepaśćmy bezprecedensowej szansy dla polskich portów (15 lipca 2021)Prognozy przedstawione w PEP 2040 zostaną przekroczone (06 lipca 2021)MRiRW: środki z KPO na zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich nie wystarczą (05 lipca 2021)Czy pat w wydawaniu zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów zostanie przełamany? (24 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony