Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.07.2022 03 lipca 2022

Kraków stawia na efektywność energetyczną

636 krakowskich budynków, o łącznej powierzchni blisko 1,5 mln m kw., objęto monitoringiem zużycia mediów - dzięki temu miasto zyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do optymalizacji kosztów i planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

   Powrót       30 listopada 2018       Energia   

Właściwa optymalizacja zarządzania zużyciem energii jest jednym z ważniejszych elementów racjonalnego zarządzania miejskim budżetem. Wiedzą o tym doskonale władze Krakowa, które podjęły się realizacji innowacyjnego projektu.

Ponad 230 tys. MWh energii rocznie

Wdrożony przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta projekt realizowany jest we współpracy z lokalnym oddziałem PGE Energia Ciepła S.A. 636 budynków o łącznej powierzchni blisko 1,5 mln m kw., których roczne zużycie energii wynosi ponad 230 tys. MWh/rok, objętych zostało systemem monitoringu zużycia mediów. Projekt obejmujący monitoring zużycia energii elektrycznej oraz gazu, ciepła z sieci miejskiej i wody swoim zasięgiem w większości objął obiekty związane z oświatą i kulturą (59 proc.) oraz mieszkalnictwem komunalnym (27 proc.).

Inwentaryzacja punktów poboru mediów

Za zbieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizowanie informacji o zużyciu mediów odpowiada system EnergyLab. Oceny dokonuje w czterech kluczowych obszarach: zużycie mediów, wpływ na środowisko, efektywność energetyczna oraz ponoszone koszty. System oparto na tzw. pętli samodoskonalącej, czyli informatycznym algorytmie, który „uczy się” i udoskonala funkcje aplikacji na podstawie gromadzonych danych.

- Uruchomienie systemu monitorowania poprzedzone zostało wykonaniem inwentaryzacji punktów poboru energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody. Była to dość żmudna, ale niezbędna do wykonania praca – powiedziała Marta Soluch, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa. - Dane pozyskiwanie są bezpośrednio od dystrybutorów, bez potrzeby angażowania zarządców budynków. To usprawnia cały proces monitorowania i pozwala uniknąć błędów przy gromadzeniu informacji – podkreśliła.

Ponad 2,5 tys. raportów rocznie

W ramach funkcjonowania systemu przygotowywanych jest kilka rodzajów raportów kwartalnych, w tym raporty indywidualne dla każdego z 636 obiektów oraz raporty zbiorcze dla podmiotów zarządzających obiektami. Sporządzane są ponadto raporty pozwalające na porównywanie budynków w zależności od pełnionej funkcji oraz raport pokazujący graficzne przedstawienie wyników analiz zużycia mediów w oparciu o system QGIS. Wydział Gospodarki Komunalnej otrzymuje z kolei raporty zbiorczy i analityczny, zawierający informacje o wszystkich 636 obiektach wraz z obliczonymi wskaźnikami. Raporty te wykorzystywane są do tworzenia dalszych analiz i zestawień porównawczych.

Dzięki systemowi gmina zyskuje wiedzę, pozwalającą na optymalizowanie kosztów eksploatacji budynków. Otrzymuje także rekomendacje działań dla konkretnych obiektów lub ich zespołów, co umożliwia planowanie i monitorowanie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną, w tym termomodernizacji. Całkowity koszt wdrożenia systemu wynosi ponad 150 tyś. zł. Działania zrealizowano ze środków własnych gminy.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jakość i magazynowanie energii elektrycznej a efektywność energetyczna (22 czerwca 2022)Polska energetyka wiatrowa nadal czeka na przestrzeń do dalszego rozwoju (14 czerwca 2022)Energia wiatrowa buduje niezależność energetyczną (10 czerwca 2022)Siła wiatru odbuduje powojenną Ukrainę (01 czerwca 2022)Program priorytetowy „Mój Prąd” ze wsparciem z Funduszy Europejskich (30 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony