Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Kto, kogo (i dlaczego) paraliżuje?

Poselski projekt ustawy zmieniający zasady obsadzania zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej sprowokował dyskusję nad statusem prawnym tych jednostek oraz ich niezależnością.

   Powrót       23 czerwca 2017       Zrównoważony rozwój   

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 1661)(1). Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Wnioskodawcy proponują rozszerzenie procedury, tak aby z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członków zarządu mógł występować również wojewoda.

Przepisy były wystarczające, ale do czasu

Członkowie zarządów powoływani i odwoływani są dziś przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych (art. 400j ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska). Jeżeli zarząd województwa nie powoła zarządu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, powołania (lub odwołania) dokonuje rada nadzorcza funduszu. Do tej pory przepisy nie określały kolejnych reguł wyboru, gdyż władze udawało się wybierać w opisanej wyżej procedurze. Po ostatniej nowelizacji ustawy, w radach nadzorczych funduszy zasiadają jednak cztery osoby mianowane przez ministra środowiska i jedna wskazana przez zdominowany przez dzisiejszą opozycję samorząd terytorialny. Sejmiki zmieniają dziś statuty rad nadzorczych funduszy, tak aby w istotnych kwestiach, jak m.in. wybór członków zarządu, decyzje musiały być podejmowane jednogłośnie. W praktyce oznacza to, że jeden głos może uniemożliwić podjęcie każdej decyzji o wyborze nowych władz.

Nie ma winnych

- Chcemy, aby w przypadku niewywiązania się przez radę nadzorczą z obowiązku powołania, z wnioskiem w tej sprawie mógł wystąpić wojewoda. Ta nowelizacja nie byłaby potrzebna, gdyby nie ostatnie działania sejmików - uzasadniał projekt poseł Wojciech Skurkiewicz, przedstawiciel wnioskodawców nowego projektu zmian. W podobnym tonie wypowiadał się wiceminister środowiska Paweł Sałek. - Projekt ma doprowadzić do tego, aby wojewódzkie fundusze mogły funkcjonować w sposób właściwy. Sejmiki uchwalają zapisy blokujące, które mogą je sparaliżować - dodał. Zasadności wprowadzania zmian nie widzą posłowie opozycji. - Jeśli te zapisy w statutach mają cechy niezgodności z prawem, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wojewoda wszczynał w tym zakresie postępowanie nadzorcze - argumentowała posłanka Gabriela Lenartowicz.

W trakcie dyskusji padły stwierdzenia, jakoby pierwotny wobec dzisiejszych sporów problem stanowił status wojewódzkich funduszy ochrony środowiska jako samorządowych osób prawnych. Opozycja twierdzi, że po ostatnich zmianach w prawie samorządy nie mają na funkcjonowanie funduszy realnego wpływu, choć nadal ponoszą za ich działania odpowiedzialność. Ich zdaniem, w świetle obecnych przepisów, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska powinny posiadać status państwowych osób prawnych. Wtedy wojewoda, jako reprezentant rządu w terenie, miałby odpowiednią legitymację do obsadzania stanowisk kierowniczych WFOŚiGW.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 1661)
 http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/A0FED1D2737389B1C1258146002B8FD8/%24File/1661.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Przyroda może być naturalnym sojusznikiem. Naukowcy z PAN o Tarczy Wschód (28 maja 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony