Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko RDOŚ w Warszawie
Specjalista w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Morskiego Planowania Przestrzennego Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Las lasowi (już wkrótce) równy

a+a-    Powrót       14 listopada 2017       Planowanie przestrzenne   

Ujęte w formie wiążącego aktu zasady dobrej gospodarki leśnej będą już niedługo obowiązywały wszystkich właścicieli lasów, a nie jak dotychczas tylko Lasy Państwowe – wynika z przedstawionego przez resort środowiska projektu rozporządzenia.

Zgodnie z ustawą o lasach gospodarka leśna powinna być prowadzona zgodnie z zasadami: powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. Obecnie tylko Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe realizuje te cele w oparciu o spisane i wyrażone wprost uregulowania wewnętrzne(1) (ujęte w formie Zasad Hodowli Lasu, Instrukcji Ochrony Lasu, a także Instrukcji Urządzania Lasu). Przedstawione przed kilkoma dniami przez Ministerstwo Środowiska rozporządzenie w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej(2) ma więc spełniać rolę swoistego kodeksu dla wszystkich właścicieli lasów: zarówno państwowych, jak i prywatnych.

Formalność czy gwarancja ochrony?

Gospodarka leśna w lasach prywatnych jest dziś prowadzona na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów. Brak jasnych zasad w tym zakresie powoduje niejednokrotnie problemy natury praktycznej. Na wykonanie niektórych czynności (np. zakładanie upraw, cięcia pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach, ścinka drzew, zrywki) nadleśniczy muszą każdorazowo uzyskać przewidzianą w art. 56 ustawy o ochronie przyrody zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że konieczność jednostkowej oceny każdego przypadku jest gwarancją należytej ochrony składników środowiska. - Stanowi to ogromne obciążenie administracyjne – czytamy z kolei w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Zamiarem projektodawców jest określenie wspólnych zasad, które w jednakowym stopniu będą wiązały wszystkich właścicieli lasów.

Dziuple i gniazda pod specjalną ochroną

Nowe przepisy będą oznaczać m.in. konieczność przeprowadzania wizji terenowej przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w lesie. Stanowiska, na których występują gatunki chronione lub miejsca istotne dla takich gatunków, będą musiały być zaś tymczasowo znakowane. Zgodnie z projektem rozporządzenia zarówno w lasach państwowych, jak i prywatnych nie będzie można w okresie lęgowym wycinać drzew, na których zostały zidentyfikowane gniazda. Natomiast drzewa z dziuplami w ogóle nie będą mogły być wycinane. Prace w lasach mają być ponadto prowadzone w taki sposób, aby cieki wodne pozostawały w stanie naturalnym. Użycie chemii w celu ochrony lasu zostanie dopuszczone tylko wtedy, gdy inne metody nie znajdą zastosowania.

Planowanym terminem wejścia w życie rozporządzenia jest 1 stycznia 2018 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Gospodarka leśna
http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna
2/ Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12304851/12467690/12467691/dokument315558.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W przyszłym tygodniu pierwsza aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla (10 października 2018)Warszawa: Będzie można sprawdzić, które drzewa zostaną wycięte (02 października 2018)Gdańsk: Blisko pół miliona zł na budowę ogrodów kieszonkowych (21 września 2018)Płock: Mieszkańcy zgłosili pomysły w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego (16 sierpnia 2018)Uprzątnięcie lasów po zeszłorocznych nawałnicach potrwa jeszcze rok (13 sierpnia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony