Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Madryt ma pomysł na circular economy

Rada Miasta Madrytu przedstawiła strategię zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania nimi. Cele strategii zakładają eliminację termicznych metod przekształcania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu odpadów do 50 proc. do 2020r.

   Powrót       05 lipca 2018       Odpady   

Rada Miasta Madrytu przedstawiła w zeszłym tygodniu strategię zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania nimi. Jej celem jest przekształcenie systemu gospodarowania odpadami w mieście zgodnie z ideą circular economy. Narzędzie to posłuży zminimalizowaniu produkcji odpadów w mieście oraz lepszemu ich wykorzystaniu i ponownemu przetwarzaniu.

Koniec spalania odpadów

Ilość odpadów wytwarzanych w mieście ma zmniejszyć się o 10 proc. już w 2020 r. (w porównaniu do roku 2010). Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu wszystkich odpadów ma natomiast osiągnąć poziom 50 proc. do 2020 r. (z 19,6 proc. obecnie) z perspektywą 55 proc. do 2025 r. i 60 proc. do 2030 r. W dążeniu do zerowej ilości odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym, jednym z podstawowych celów dla miasta jest ograniczenie ilości składowanych odpadów do 35 proc. do 2020 r. Strategia zakłada ponadto stopniowe zaprzestanie termicznego przekształcania odpadów (redukcja o 50 proc. do 2022 r.) z horyzontem eliminacji tej techniki do 2025 r. Powodem tej decyzji jest emisja zanieczyszczeń z miejskiej spalarni, która rocznie przetwarza około 300 tys. ton madryckich odpadów. Lokalna organizacja pozarządowa Amigos de la Tierra, należąca do Zero Waste Europe szacuje, że spalarnia oddziałuje na ponad milion osób. Pod inicjatywą w sprawie likwidacji instalacji zebrano niemal 24,5 tys. podpisów.

Program przewiduje wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych dla 100 proc. mieszkańców, a także małych i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w Madrycie. Początkowo obejmie ona 10 wybranych dzielnic, później zaś całe miasto. Inicjatywie towarzyszyć będzie tworzony przez władze miasta katalog dobrych praktyk. Wśród działań wymienionych w strategi znajdziemy także: walkę z marnotrawieniem żywności, program ponownego wykorzystania odzieży, materiałów włókienniczych oraz mebli i wyposażenia, czy kampanię zachęcającą do stosowania sztućców wielokrotnego użytku podczas wydarzeń publicznych.

Model oparty na zaangażowaniu mieszkańców

W osiągnięciu circular economy ma pomóc model zarządzania miastem oparty na zaangażowaniu obywateli w gospodarkę odpadową. Planowane jest utworzenie platformy informacyjnej, w której zgromadzone będą wszelkie dane o miejskich odpadach, sposobach ich przetwarzania oraz związanych z tym kosztami. Traktowanie odpadów jako zasoby będzie promowane we wszystkich sektorach gospodarki. Dokument podkreśla, że będzie to szansa na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i działań w przedsiębiorstwach oraz tworzenie nowych miejsc pracy, zarówno w sektorze odpadowym, jak i recyklingu i ekoinnowacji.

Podejmowane w ubiegłych latach działania rady miasta wykazały, że w 2017 r. nastąpił znaczny wzrost poziomu zbiórki makulatury, szkła i opakowań. Jednak cele strategii nadal pozostają bardzo ambitne. Zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów, ich ponowne użycie i recykling stanowić będą podstawę do przejścia w przyszłości na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biała Księga Rozwoju Przemysłu: wyzwania dla firm to m.in. wymogi dot. odpadów, wdrażanie GOZ i ceny energii (11 marca 2021)Powstają demonstratory, które mają technologicznie zazielenić Polskę (12 lutego 2021)Wciąż jest szansa zostać tegorocznym Liderem GOZ 2021! Nowy termin zgłoszeń do Stena Circular Economy Award (03 lutego 2021)PE dopinguje KE w podkręcaniu GOZ-owej śruby. Jak? Np. poprzez ograniczanie zużycia surowców (27 stycznia 2021)KE rozpoczęła konsultacje publiczne ws. inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (13 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony