Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

MF: Skutki ulg za kompostowniki gmina powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27S

   Powrót       09 kwietnia 2021       Odpady   

Skutki zwolnień z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów gminy powinny wykazać w sprawozdaniu Rb-27S – wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów. Wcześniej odmienną opinię w tej sprawie przedstawiła RIO w Opolu.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie Izby w sprawie wykazywania skutków zwolnień wynikających z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie 13 „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy”.

Zgodnie ze wskazanym przepisem rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Na początku marca Izba udzieliła wyjaśnień w tej sprawie prezydentowi Opola wskazując, że zwolnienie w części z opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem odpadów jest zwolnieniem ustawowym, a więc nie należy wykazywać go w sprawozdaniu Rb-27S.

Czytaj też: Darmowe kompostowniki wkraczają do miast

Ze stanowiska Ministerstwa Finansów wynika jednak, że skutki tych zwolnień gminy powinny wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S. W wyjaśnieniach resort finansów zwrócił uwagę, że rada gminy zobowiązana jest dokonać omawianego zwolnienia wskazanego w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „jednakże ostatecznie wysokość zwolnienia (proporcjonalna do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami, przy czym przepisy nie przesądzają, w jaki sposób należy wyliczyć proporcję) określona jest każdorazowo uchwalą rady gminy (a nie ustawą), skutki omawianych zwolnień należałoby uwzględnić w kolumnie 13 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) sprawozdania Rb-27S”.

Źrółdło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gdańsk: Tona kompostu za "złotówkę" z bezpłatnym dowozem (20 kwietnia 2021)RIO: jeśli opłata śmieciowa jest od mieszkańca, to i obniżka za kompostownik też (12 lutego 2021)ZSP ostrzega przed skutkami planowanych zmian w zagospodarowaniu osadów ściekowych (15 grudnia 2020)Taksonomia UE wyznacza ogólne ramy prawne, trwają prace nad aktami delegowanymi (19 listopada 2020)Zabrze: zakończono hermetyzację zakładu przetwarzania odpadów (29 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony