Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dopłat m.in. na ekorolnictwo

   Powrót       16 marca 2021       Zrównoważony rozwój   

Do 17 czerwca br. wydłużony został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podjął taką decyzję z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

Do 17 czerwca 2021 r. wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.

Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

[Zaktualizowano 23 kwietnia 2021 r.]

 

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Czytaj: [Wywiad] Polska popełnia wszystkie błędy innych krajów

Najważniejsze zmiany w przyznawaniu wsparcia

Płatności bezpośrednie:

  • w ramach płatności do roślin strączkowych na ziarno nie będzie stosowana degresywność stawek (dotychczas do powierzchni upraw ponad 75 ha przysługiwała dwukrotnie niższa stawka);
  • w ramach płatności do pomidorów obowiązują dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.

Działanie dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:

  • rozszerzenie zakresu wsparcia o owce;
  • odstępstwo od całkowitego zakazu utrzymywania loch w systemie jarzmowym – dopuszczona została możliwość czasowego utrzymywania loch w systemie jarzmowym jednak nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym;
  • wprowadzenie degresywności płatności dobrostanowej w przypadku wariantów dotyczących dobrostanu krów mlecznych;
  • określenie terminu na zgłoszenie zmian w przypadku krów w typie użytkowym kombinowanym - zmianę typu użytkowania albo określenie kierunku użytkowania należy zgłosić w terminie przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Działanie rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020:

  • skrócenie do 3 lat okresu realizacji nowych zobowiązań ekologicznych;
  • podwyższenie średnio o 27 proc. stawek płatności dla pakietów/wariantów działania;
  • wprowadzenie dodatkowych wymogów dla uprawy pomidorów ekologicznych- wymóg założenia uprawy pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha.

Czytaj: Moda na łąki kwietne w miastach w pełni, teraz czas na pasy kwietne w rolnictwie

Nabór potrwa do 17 maja br.

Wnioski o przyznanie płatności składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Nabór wniosków potrwa do 17 maja 2021 r. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 11 czerwca 2021 r., ale spowoduje to sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy dzień roboczy zwłoki.

Źródło: MRiRW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe podejście do rolnictwa? Może okazać się kluczowe (17 października 2022)Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)Polski KPS lada moment gotowy. Ważna rola ograniczenia emisji i działań adaptacyjnych (14 czerwca 2022)Do 2028 r. globalna produkcja mięsa wzrośnie o 13 proc. Naukowcy: czas na zmianę kursu (16 lutego 2022)95 proc. gruntów na świecie zdegradowanych do 2050 r.? IISD przytacza smutne dane (11 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony