Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

NFOŚiGW: Otwieramy się na potrzeby Polski powiatowej

Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe – to nowe instrumenty wsparcia finansowego przedstawione przez NFOŚiGW. Ich budżety wynoszą odpowiednio 4 mld zł i 500 mln zł. Przedsiębiorcy i samorządy będą mogli składać wnioski od 1 marca br.

   Powrót       19 lutego 2019       Energia   

Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska przedstawił dwa nowe programy, których realizacja przyczynić ma się do poprawy jakości powietrza. Programy „Energia Plus” oraz „Ciepłownictwo powiatowe” oferują wsparcie dla przedsięwzięć dotyczących ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, poprawy efektywności energetycznej oraz modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych. Na wsparcie mogą liczyć także inwestycje mające na celu energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Nabór wniosków od 1 marca

Nabór wniosków w obu programach ruszyć ma 1 marca br., potrwa do 20 grudnia br. Beneficjenci, w zależności od charakteru podejmowanych inwestycji i swojej formy prawnej, będą mogli się ubiegać o przyznanie dotacji lub preferencyjnych pożyczek (oprocentowanie nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Dla podmiotów, które nie będą mogły uzyskać pomocy publicznej na realizację projektów zmniejszających ich presję na środowisko, Fundusz przygotował ponadto pożyczki na zasadach rynkowych.

Nasza nowa oferta stanowi kontynuację kompleksowego wsparcia oferowanego przez Narodowy Fundusz dla przemysłu, ale także otwarcie się na potrzeby „Polski powiatowej” i dostarczenie finansowania do sektora lokalnych spółek ciepłowniczych, które przez lata były zapomniane, a posiadają wielki potencjał wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza i olbrzymie potrzeby inwestycyjne – mówił wczoraj dziennikarzom wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski

4 miliardy zł w ramach Energia Plus

Program Energia Plus, którego całkowity budżet wynosi 4 mld zł, ma za zadanie upowszechnić wśród przedsiębiorstw nowoczesne technologie energetyczne oraz zachęcić do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby oraz sprzedaży jej nadmiaru do sieci. W ramach programu przedsiębiorstwa ubiegać będą mogły się o przyznanie pożyczek, których okres spłaty wynosić ma nie więcej niż 15 lub 20 lat. W przypadku przedsięwzięć mających na celu utrzymanie lub uzyskanie przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego” fundusz przewiduje dłuższy okres spłaty pożyczki.

Oferowane pożyczki mogą zostać częściowo umorzone (maksymalnie 10 proc. udzielonej pożyczki do 1 mln zł). Wyjątek stanowią przedsięwzięcia wykorzystujące technologię ORC (ang. Organic Rankie Cycle), dla których przewidziano również możliwość uzyskania dotacji (do nawet 50 proc.).

500 mln zł dla 130 samorządów

Kolejny z zaprezentowanych przez fundusz programów - Ciepłownictwo powiatowe, ma charakter pilotażowy. Skierowany jest on wyłącznie do produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe przedsiębiorstw, których min. 70 proc. udziałów należy do jednostki samorządu terytorialnego. – Zidentyfikowano około 130 takich przedsiębiorstw ciepłowniczych - mówił wiceprezes Michalski.

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł, z czego 350 mln zł przeznaczone ma zostać na zwrotne formy finansowania, a pozostałe 150 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Dotacje co do zasady wynosić będą do 30 proc. kosztów, ale w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC poziom dotacji wzrosnąć może do nawet 50 proc. Uzupełnienie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji stanowić będą oferowane pożyczki (preferencyjne oraz udzielane na zasadach rynkowych), udzielane na okres nie dłuższy na 20 lat. Pożyczki te ponadto mogą zostać częściowo umorzone (maksymalnie 10 proc. udzielonej pożyczki do 5 mln zł).

Jak mówił wiceprezes Funduszu, program ten stanowić ma kompleksowy instrument wsparcia odpowiadający potrzebom lokalnych spółek ciepłowniczych, których słaba kondycja finansowa ogranicza możliwości podejmowania inwestycji. Dostosowanie się do zaostrzających się norm emisyjnych dla sektora ciepłownictwa charakteryzuje się bowiem wysoką kapitałochłonnością. Zgodnie z szacunkami NFOŚiGW, średni koszt inwestycji w takich spółkach wynosi około 20 mln zł.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Corab wprowadza na rynek własną gruntową pompę ciepła Encor w wersji premium (14 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)Energia geotermalna - kontynuacja projektu dofinansowanego z MF EOG (22 stycznia 2024)Sukces dekarbonizacji gospodarki w Polsce wymaga magazynów ciepła i chłodu (19 stycznia 2024)42% udziału OZE w globalnej produkcji energii w 2028 r. Cel z COP28 osiągalny, ale wymaga pracy (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony