Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

0,5 mld zł na wodę. NFOŚiGW przedłuża nabór

   Powrót       27 lutego 2024       Woda   

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty działające w ich imieniu wciąż mogą się ubiegać o środki na niebiesko-błękitną infrastrukturę. O przedłużeniu terminu przyjmowania wniosków w konkursie FENX.02.04-IW.01-002/23 do 29 lutego br. poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Rozpoczęty 31 października 2023 r. nabór jest prowadzony w ramach Działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, wchodzącego w zakres Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (programu FEnIKS) 2021-2027. Typ projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie, to wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie. Mowa tu m.in. o wdrożeniu inwestycji przedstawionych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury, czy o rozwoju systemów gospodarowania wodami opadowymi zapobiegającym podtopieniom i zalaniom oraz ograniczającym skutki tych zjawisk.

Czytaj też: Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB

Spowolnić odpływ

Projekty mają zwiększać odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe w rodzaju ulew i powodzi błyskawicznych, powinny spowalniać odpływ wód opadowych i retencjonować wodę w zlewniach lokalnych wraz z systemami dystrybucji w okresie suszy. To m.in. remont, budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, instalacja zieleni odprowadzającej lub retencjonującej wody opadowe, zazielenianie zbiorników wodnych lub ich renaturyzacja, czy stosowanie na nawierzchniach drogowych wzmocnień przepuszczalnych dla wody. Z otrzymanych środków będzie można sfinansować także pewne elementy dodatkowe, takie jak urządzenia dla udostępniania zieleni i zielono-niebieskiej infrastruktury; ciągi pieszo-rowerowe, stojaki na rowery, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe czy toalety publiczne.

Minimum 500 tys. zł

Całość środków oferowanych w ramach naboru wynosi 500 mln zł. O środki mogą ubiegać się miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta z przedziału 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (poza miastami podlegającymi wsparciu w ramach Działania 01.02 i tracącymi funkcje społeczno-gospodarcze miastami średnimi z województw wschodnich, które są finansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027). Minimalna kwota dofinansowania projektu to 500 tys. zł; w aktualnej wersji programu FEnIKS nie jest za to wymieniona kwota maksymalna. Na poziomie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który wspólfinansuje program FEnIKS, określono jednak maksymalny poziom udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu na poziomie 79,71%. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji WOD2021 (CST2021)(1). Szczegółowy regulamin wyboru projektu oraz wszystkie dodatkowe materiały takie jak wzór umowy o dofinansowanie, katalog kosztów pośrednich czy listę szczegółowych kryteriów, można pobrać ze strony NFOŚiGW(2).

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Aplikacja
https://wod.cst2021.gov.pl/
2/ Źródło
https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0204-iw01-00223

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy (09 kwietnia 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)Pierwsza polska hybryda OZE z koncesją. Pokazujemy instalację z bliska (13 marca 2024)Mała retencja i wiatraki przydomowe z prostszymi procedurami. Projekt zmian prawnych (04 marca 2024)Konferencja Stormwater Poland – Co zrobić z tym deszczem? (19 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony