Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

NIK: Polska nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej dot. gazu łupkowego

   Powrót       15 grudnia 2017       Energia   

Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Zdaniem Izby m.in. nieefektywnie udzielano koncesji. Kontrola objęła lata 2008-2016 (miedź) i 2013-2016 (węglowodory).

NIK podkreśliła, że skontrolowany przez nią obszar to jedna ze strategicznych sfer gospodarki. Zasobność złóż miedzi (w Polsce szacowane są na 28 mln ton) ma znaczenie dla niemal każdej gałęzi gospodarki i wielu obszarów życia codziennego. Z kolei poszukiwanie i pozyskiwanie z własnych źródeł ropy naftowej czy gazu ziemnego - w tym także gazu ze złóż niekonwencjonalnych w szczególności gazu łupkowego - ma ogromne znaczenie dla perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Nie ma wiarygodnych danych dot. złóż gazu łupkowego

- Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Kolejnych koncesji udzielano w sposób dalece nieefektywny, z opóźnieniami i nadmierną uznaniowością. W efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - oceniła Izba.

NIK przypomina, że obecnie Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej oraz zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, co Izba odnotowuje jako sygnał mogący dobrze rokować na przyszłość. Jednak ocena dotychczasowej działalności w zakresie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zarówno złóż miedzi, jak i węglowodorów - w tym gazu łupkowego - wystawiona przez NIK kolejnym ministrom jest negatywna.

Izba przypomniała, że po kontroli "Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego" (2012/2013), NIK sformułowała wnioski pokontrolne, których realizacja mogła przyśpieszyć oszacowanie w skali kraju zasobów gazu niekonwencjonalnego i wypracowanie koncepcji dalszego udostępniania obszarów koncesyjnych. Wnioski te nie zostały zrealizowane.

NIK wskazuje, że głównym terenem występowania i eksploatacji złóż miedzi w Polsce są tereny w okolicach Lubina, Polkowic, Sieroszowic i Głogowa. Działalność na tym obszarze koncesyjnym prowadzi KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Zainteresowanie przedsiębiorców wzbudza również położone w województwie lubuskim, jeszcze nie w pełni rozpoznane złoże Bytom Odrzański. Z kolei główne obszary występowania złóż gazu łupkowego w Polsce znajdują się na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu oraz Pomorzu. Do potencjalnego obszaru poszukiwań gazu łupkowego zalicza się także zachodnią część kraju, w tym województwa wielkopolskie, opolskie i dolnośląskie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Premier: sprzątnąć stajnię Augiasza w ochronie środowiska. Co wiemy po exposé? (13 grudnia 2023)Francja planuje do 2040 roku zaprzestać wydobycia ropy i gazu (07 września 2017)Bezterminowy zakaz szczelinowania w Niemczech? (22 czerwca 2016)Polska zaskarżona za brak ocen środowiskowych dla odwiertów górniczych (29 kwietnia 2016)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony