Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Nowa strategia KE: 100 mln euro na zrównoważoną biogospodarkę o obiegu zamkniętym

Rozwój i wzmocnienie sektorów wykorzystujących biotechnologie, większe wykorzystanie biomasy i odpadów, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, i platformę inwestycyjną dla biogospodarki z budżetem 100 mln euro zapowiedziała w czwartek KE.

   Powrót       12 października 2018       Zrównoważony rozwój   

Środki te znalazły się w planie działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym(1), którego celem jest zwiększenie wykorzystania naturalnych zasobów odnawialnych.

- Stało się oczywiste, że musimy dokonać zmiany systemowej, jeśli chodzi o sposoby, w jakie wytwarzamy, konsumujemy i wyrzucamy produkty - oświadczył w środę w Brukseli wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen. Jak tłumaczył, dzięki rozwijaniu biogospodarki można znaleźć nowe, innowacyjne sposoby zapewniania żywności, czystej wody i energii, które nie doprowadzą do wyczerpania zasobów biologicznych naszej planety. Na konferencji pokazywano przykłady bioproduktów, np. torebki mającej taką funkcję jak torebka plastikowa, ale wytworzonej z roślin.

KE podkreśla, że nowe podejście potrzebne jest w obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, degradacja gleb i ekosystemów połączona z wysokim zapotrzebowaniem na żywność czy energię.

Milion zielonych miejsc pracy do 2030 r.

Już teraz biogospodarka odpowiada za 8 proc. miejsc pracy w UE. Według szacunków KE przemysły z tego sektora mogą wytworzyć do miliona "zielonych" miejsc pracy do 2030 roku, zwłaszcza w obszarach wiejskich i przybrzeżnych. Przykładem może być budowa lokalnej biorafinerii czy instalacji do lepszego przetwarzania śmieci organicznych.

- UE chce przodować w dziedzinie przekształcania odpadów, pozostałości i odrzutów w produkty wysokiej wartości, przyjazne dla środowiska chemikalia, pasze i tekstylia. Badania naukowe i innowacje odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu przejścia na zieloną gospodarkę w Europie i osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ - zaznaczył komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

Zmniejszenie ryzyka inwestycji dla sektora prywatnego

KE zapowiedziała, że stworzy "tematyczną platformę inwestycyjną" dla biogospodarki o obiegu zamkniętym, dysponującą budżetem w wysokości 100 mln euro. Jej celem ma być lepsze wprowadzanie na rynek innowacji opartych na biotechnologii oraz zmniejszenie ryzyka inwestycji sektora prywatnego w zrównoważone rozwiązania.

Bruksela chce m.in. ułatwić rozwój nowych zrównoważonych biorafinerii w całej Europie. Urzędnicy ocenili, że w niektórych regionach i państwach członkowskich, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, ogromny potencjał biomasy i odpadów nie jest w pełni wykorzystywany. KE chce opracować plan na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych i rolniczych, leśnictwa oraz bioproduktów, a także "ustanowić unijne narzędzie wspierania polityki dotyczącej biogospodarki".

KE chce ponadto zapoczątkować działania pilotażowe na rzecz rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i miejskich. Chodzi np. o odpowiednią gospodarkę odpadami i praktyki rolnicze sprzyjające pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę.

Biogospodarka obejmuje wszystkie sektory, w których wykorzystuje się zasoby biologiczne. Jest to jedna z największych gałęzi unijnej gospodarki, a w jej skład wchodzą sektory: rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, żywności, bioenergii oraz bioproduktów. Według szacunków KE roczne obroty biogospodarki sięgają 2 bln euro. Zapewnia ona ok. 18 mln miejsc pracy.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

Przypisy

1/ Commission puts forward an action plan to develop a sustainable and circular bioeconomy that serves Europe's society, environment and economy
https://ec.europa.eu/commission/news/new-bioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Impact'21 w Poznaniu. Trwa rejestracja na wydarzenie (27 września 2021)Quo vadis zielona energio? (24 września 2021)Wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (23 września 2021)REMEDy 2021. Panaceum na zanieczyszczone tereny - już 29 września w formule on-line (22 września 2021)Nowy europejski Bauhaus: działania i fundusze,by zrównoważony rozwój miał styl i zapewniał włączenie społeczne (16 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony