Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Pojawiły się nowe wytyczne dotyczące monitorowania odpadów morskich

   Powrót       14 grudnia 2023       Woda   

Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre, JRC), działające przy Komisji Europejskiej, wydało nową wersję wytycznych dotyczących monitorowania odpadów morskich w morzach europejskich, opublikowanych po raz pierwszy w 2013 r.

JRC działa jako organ współprzewodniczący Grupy Technicznej ds. Odpadów Morskich, która przygotowywała dokument. Publikacja zawiera zalecenia dotyczące sposobu pobierania próbek, analizowania i rejestrowania odpadów morskich w celu zapewnienia porównywalności i użyteczności danych w różnych krajach. Kraje UE nadal oceniają stan swoich mórz zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (MSFD). Monitorowanie w sposób spójny ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewni wiarygodne i bezstronne informacje, które pozwolą odpowiedzieć na konkretne pytania i obawy dotyczące polityki. W ciągu ostatnich 10 lat badania morskie rozwinęły nową wiedzę, narzędzia i metodologie monitorowania.

Czytaj też: Pokonać zabójcze trio, uratować morza. Co mówi Europejska Agencja Środowiska?

Dyrektywa MSFD jest głównym narzędziem UE służącym ochronie zdrowia wybrzeży, mórz i oceanów. Jej celem jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich UE i ochrona bazy zasobów, od której zależy działalność gospodarcza i społeczna związana z morzem. Różnorodność metod, formatu danych i dostępności okazała się przeszkodą dla porównywalności danych. Zharmonizowane metody są niezbędne do ustalenia wartości bazowych, określenia wartości progowych i oceny trendów w zakresie odpadów morskich na Starym Kontynencie.

Nowe wytyczne

W najnowszej publikacji można znaleźć porady dotyczące monitorowania obiektów i cząstek odpadów o różnych rozmiarach na linii brzegowej, dnie morskim, unoszących się na powierzchni i połkniętych przez zwierzęta. W dokumencie znalazły się również zalecenia, jak ocenić obecność organizmów owiniętych lub uwięzionych w odpadach morskich, takich jak porzucone narzędzia połowowe.

Nowe wytyczne mają na celu wprowadzenie wielu zmian, takich jak stosowanie zharmonizowanych metod monitorowania odpadów morskich, w tym odpadów z tworzyw sztucznych i mikrodrobin plastiku w UE i okolicznych regionach morskich. Kolejna kwestia to poprawa pomiarów ilości odpadów morskich oraz ich wpływu i tendencji w morzach europejskich, a także pomoc w identyfikacji działań priorytetowych w walce z odpadami morskimi.

Wytyczne obejmują też dostarczanie szczegółowych protokołów monitorowania, prowadzących do porównywalnych danych na temat zanieczyszczenia odpadami morskimi, dostępnych za pośrednictwem Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODnet). Gromadzenie danych za pośrednictwem sieci EMODnet miało zasadnicze znaczenie dla zwiększenia dostępu do nich. Również inne przepisy UE, takie jak zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i ograniczenie zaśmiecania łowisk, zbieranie odpadów ze statków czy przeciwdziałanie zanieczyszczeniu mikroplastikiem okażą się sukcesem, gdy zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska odpadami.

Władze krajowe nie będą jedynymi beneficjentami poradnika. W ocenie JRC inne organizacje międzynarodowe odpowiedzialne za zarządzanie odpadami morskimi również uznają go za istotny, ponieważ przyczynia się do tworzenia spójnych danych w celu rozwiązania problemów związanych z odpadami morskimi.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polski offshore potrzebuje decyzyjności i patriotyzmu gospodarczego (21 maja 2024)Zmniejszanie strat granulatu z tworzyw sztucznych to priorytet. Opinia KR (22 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Morze, wiatr i biznes – ruszyły zapisy na PIMEW Offshore Wind Energy Cup 2024! (19 kwietnia 2024)Do oceanu co minutę trafia ciężarówka plastiku (10 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony