Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Nowe wzory oświadczeń dotyczące opłat za usługi wodne

   Powrót       21 marca 2024       Woda   

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry wprowadziła zmiany w systemie opłat za usługi wodne.

W związku z powyższym modyfikacji wymagały wzory oświadczeń składanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne (w celu ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne).

Na stronie internetowej Wód Polskich zostały opublikowane świadczenia dotyczące następujących usług wodnych:

  • poboru wód podziemnych oraz poboru wód powierzchniowych – w związku z wyodrębnieniem nowego celu poboru do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej,
  • odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód – w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – w związku uzależnieniem wysokości stawki opłaty zmiennej za chlorki i siarczany od zastosowanego w przedsiębiorstwie systemu oczyszczania lub podczyszczania lub systemu retencyjno–dozującego w odniesieniu do ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, a także w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty zmiennej za wprowadzanie do wód ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Magdalena Żmuda na stanowisku Zastępcy Prezesa PGW WP ds. Usług Wodnych (17 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)Plany nowego projektu dla gospodarki wodnej. Przedstawiciele Banku Światowego i Wody Polskie (29 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony