Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowe wzory oświadczeń dotyczące opłat za usługi wodne

   Powrót       21 marca 2024       Woda   

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry wprowadziła zmiany w systemie opłat za usługi wodne.

W związku z powyższym modyfikacji wymagały wzory oświadczeń składanych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne (w celu ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne).

Na stronie internetowej Wód Polskich zostały opublikowane świadczenia dotyczące następujących usług wodnych:

  • poboru wód podziemnych oraz poboru wód powierzchniowych – w związku z wyodrębnieniem nowego celu poboru do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej,
  • odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód – w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty zmiennej za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – w związku uzależnieniem wysokości stawki opłaty zmiennej za chlorki i siarczany od zastosowanego w przedsiębiorstwie systemu oczyszczania lub podczyszczania lub systemu retencyjno–dozującego w odniesieniu do ścieków przemysłowych lub wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, a także w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty zmiennej za wprowadzanie do wód ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)Dyrektywa ws. przestępczości środowiskowej. Prawnik: wysokość kar nie jest najważniejsza (03 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony