Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Nowe zbiorniki i elektrownie wodne. Wraca program „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”

   Powrót       11 grudnia 2023       Woda   

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt uchwały ws. wieloletniego programu gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.

Zapowiedź przyjęcia projektu pojawiła się „na ostatniej prostej” prac obecnego rządu, który dzisiaj (11 grudnia) ma poddać się sejmowemu głosowaniu nad wotum zaufania. O planowanym programie „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce” pisaliśmy, kiedy ogłoszono go po raz pierwszy w styczniu 2022 r. W intencji autorów program miał zapewnić bezpieczeństwo powodziowe, poprawić bilans wodny poprzez zapobieganie skutkom suszy i zwiększenie retencji, a także ułatwić rozwój hydroenergetyki oraz wodnego transportu śródlądowego. W tym roku w maju odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konsultacje społeczne, dotyczące oddziaływania programu na środowisko. 8 grudnia br. projekt uchwały o ustanowieniu programu, opatrzony numerem ID20, przedstawiono ponownie. Za jego opracowanie odpowiedzialny był sekretarz stanu w MI Marek Gróbarczyk.

Czytaj też: Od mokradeł po wodociągi. Rekomendacje dla unijnego Niebieskiego Ładu

„Działania proaktywne”

Podobnie jak miało to miejsce wcześniej, Ministerstwo Infrastruktury informuje o celach zwiększania bezpieczeństwa powodziowego i uzyskania korzystnego bilansu wodnego, a także o celach szczegółowych, „które zakładają realizację projektów inwestycyjnych, zmierzających do wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania skutkom suszy oraz zwiększenia produkcji „zielonej energii”. Program ma łagodzić ryzyka klęsk żywiołowych i przeciwdziałać zmianom klimatu. Jak czytamy, polskie zasoby wodne są stosunkowo niewielkie, a „dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe”, co lokuje nasz kraj poniżej wyznaczonego przez ONZ poziomu bezpieczeństwa wodnego. Ministerstwo tłumaczy to niskim poziomem retencji, niewielkimi opadami i wysokim wskaźnikiem parowania wody. Problemy mogą pogłębiać się wskutek zmian klimatu, tymczasem „przeciwdziałanie skutkom zjawisk ekstremalnych powinno być nakierowane na działania proaktywne”, które tak ukształtują zasoby wodne, aby obniżyć straty w razie powodzi lub suszy.

Zbiorniki i infrastruktura przeciwpowodziowa

Pisząc o istocie planowanych rozwiązań, Ministerstwo mówi, że właściwe gospodarowanie polskimi zasobami wodnymi wymaga inwestycji w budowę zbiorników oraz budowę i odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej. Aby mogło się to udać, inwestycje wymagają stabilnego publicznego finansowania w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W ramach objętych programem 16 zadań inwestycyjnych zbudowane lub przebudowane zostanie 21 zbiorników, które mają zapewnić ok. 167 mln m3 rezerwy przeciwpowodziowej oraz zwiększyć ilość retencjonowanej wody o ok. 256 mln m3, przyczyniając się do wypełnienia wskaźnika retencji do 15% średniego rocznego odpływu. Jeśli chodzi o budowę i odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej, program zakłada trzy inwestycje ułatwiające pracę lodołamaczy (poprzez polepszenie parametrów eksploatacyjnych). Na dziewięciu zbiornikach powstaną elektrownie wodne, co według Ministerstwa podniesie krajowy poziom bezpieczeństwa energetycznego. Finansowa wartość programu to 6540, 13 mln zł, a jego realizacją, przewidzianą na lata 2024-2033, zajmą się Wody Polskie. Planowany termin przyjęcia projektu to czwarty kwartał 2023 r.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)237 m3 wody na 1 MWh w Elektrowni Skawina. O mokrych długach termicznych elektrowni w Światowy Dzień Wody (22 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Próby osuszania dotknęły większości torfowisk w Polsce. Obraz sytuacji przed Światowym Dniem Mokradeł (31 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony