Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

CSIRE w 2025 r., interkonektory tylko dla operatorów – posłowie za zmianą Prawa energetycznego

   Powrót       16 czerwca 2023       Energia   

14 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, podczas której posłowie pochylili się na projektem nowelizacji Prawa energetycznego. Przegłosowano kilka poprawek.

Nowe regulacje mają być wdrożone w ramach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw nr 3237. Regulacje implementują zapisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W dokumencie przewidziano m.in., że konsumenci energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto, od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny. Zmniejszone zostaną także obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW. Regulacje zakładają szereg rozwiązań, które wesprą rozwój m.in. energetyki rozproszonej. Projekt uwzględnia ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych.

Podczas środowego posiedzenia komisja pozytywnie odniosła się do projektu ustawy oraz zaopiniowała kilka poprawek, które wskazują, że właścicielami połączeń międzysystemowych gazowych i elektroenergetycznych z sąsiednimi krajami mogą być tylko polscy operatorzy przesyłu energii elektrycznej lub gazu. Ponadto interkonektory mogą posiadać tylko operatorzy przesyłowi, co oznacza, że nie będzie możliwości budowy połączeń transgranicznych przez prywatnych inwestorów.

Ponadto w maju pojawił się projekt autopoprawki rządowej do projektu nowelizacji. Zmiany przewidują m.in. przesunięcie o rok wdrożenia systemu informatycznego CSIRE. W efekcie system ma być wdrożony dopiero w 2025 r.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023) Prezes URE kontroluje wykonanie przez sprzedawców energii obowiązków OZE za lata 2021-2022 (04 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony