Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy
Zespoły kogeneracyjne zasilane paliwami gazowymi Horus Energia

Nowelizacja Prawa energetycznego dot. stosowania prawa UE do gazociągów wchodzi w życie

a+a-    Powrót       13 maja 2020       Energia   

13 maja 2020 r. wchodzi w życie przyjęta jednogłośnie w Sejmie i Senacie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadza ona do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy gazowej(1), o której przyjęcie zabiegał na forum UE polski rząd.

Procedowana przez Ministerstwo Klimatu ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej dyrektywy gazowej, przyjętej po dwóch latach starań koalicji państw członkowskich budowanej przez polski rząd. Jak podkreśla minister Kurtyka, przyjęte zmiany pozwalają na stosowanie wobec gazociągów z państw trzecich najważniejszych filarów prawa UE. Oznacza to koniec preferencyjnego traktowania infrastruktury gazowej z państw trzecich i jej funkcjonowania w próżni prawnej.

- Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP wieńczy ponad dwuletni okres starań Rządu o ujednolicenie zasad funkcjonowania gazociągów spoza UE. To koniec uprzywilejowania wybranych dostawców i wykorzystywania luk prawnych do utrwalania monopoli w dostawach gazu. Przyjęte regulacje oznaczają jednolite i zgodne z zasadami konkurencji warunki funkcjonowania gazociągów w UE – powiedział minister Michał Kurtyka.

Gazociągi przesyłowe przebiegające przez granicę państwa członkowskiego w pełni pod prawem UE

Przyjęte zmiany ujednolicają ustawową definicję gazociągu międzysystemowego z definicją wynikającą ze znowelizowanej dyrektywy. Zgodnie z nowym brzmieniem wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez granicę państwa członkowskiego UE, będą w pełni podlegały europejskim regulacjom.

Ustawa określa również kompetencje transgraniczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Nowe uprawnienia Prezesa URE pozwalają mu na udział w postępowaniach toczonych przed innymi organami regulacyjnymi dotyczącymi gazociągów z państw trzecich. W szczególności, ma pełny mandat udziału w postępowaniach o wyłączenie infrastruktury spod przepisów tej dyrektywy, takich jak te ostatnio zaininicjowane przez Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG przed niemieckim organem regulacyjnym.

Czytaj: Gazprom zwróci PGNiG ok. 1,5 mld dol. z tytułu zawyżonej ceny gazu - orzekł Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie

Ustawa nie wpłynie przy tym bezpośrednio na polski system gazowy, ponieważ każda infrastruktura gazowa na terenie Polski już teraz funkcjonuje zgodnie z prawem UE. - Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla gazociągów przesyłowych, czy stosowania prawa UE do takiej infrastruktury importowej, jak gazociąg jamalski. Również wszystkie polskie projekty dywersyfikacyjne są w pełni podporządkowane regułom europejskim. Jesteśmy w tym zakresie wzorem dla innych państw – zaznaczył minister Kurtyka.

Nowelizacja zawiera także oczekiwaną przez rynek poprawkę eliminującą wątpliwości interpretacyjne w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Treść ustawy dostępna jest w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. O nowo publikowanych aktach prawnych informujemy także co czwartek, w tygodniowym newsletterze Teraz Środowisko (zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty).

Źródło: MK

Przypisy

1/ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowelizacja dyrektywy gazowej dot. Nord Stream 2 ostatecznie zatwierdzona (16 kwietnia 2019)PE zatwierdził nowelizację dyrektywy gazowej dot. Nord Stream 2 (05 kwietnia 2019)Jerzy Buzek: trzeba wykorzystać szansę na transformację energetyczną (27 grudnia 2018)Co blokuje gazyfikację małych miejscowości? (09 maja 2018)Specustawa o infrastrukturze gazowej ma mieć szerszy zasięg (09 stycznia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony