Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Większy zakres, ale z ułatwieniami dla mieszkańców. Nowy projekt strefy czystego transportu w Warszawie

   Powrót       14 listopada 2023       Planowanie przestrzenne   

Stołeczna strefa czystego transportu obejmie większy obszar niż pierwotnie planowano, ale dla pewnych grup mieszkańców miasto przewiduje ułatwienia. Urząd m. st. Warszawy przedstawił projekt, który niedługo trafi pod obrady Rady Miasta.

Wstępny projekt strefy czystego transportu w Warszawie, a więc obszaru po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy o określonym poziomie emisji spalin, został zaprezentowany w styczniu br. Zgodnie z założeniami strefa miała objąć całą dzielnicę Śródmieście oraz sąsiadujące z nią fragmenty dzielnic Wola, Ochota, Praga-Południe i Praga-Północ. Według projektu, w pierwszym etapie wdrażania strefy ograniczenia wjazdu dotyczyłyby pojazdów benzynowych niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4. Po ogłoszeniu projektu miasto przeprowadziło trwające trzy miesiące konsultacje społeczne, otrzymując ponad 3000 uwag. Jak w wystosowanym komunikacie przedstawia urząd miasta, treść uwag wpłynęła na obecny kształt propozycji.

O sprawie wypowiedział się zastępca prezydenta Warszawy, Michał Olszewski - Uwzględniliśmy głosy osób mieszkających w obrębie strefy oraz seniorów, którzy z wielu powodów mogą mieć trudność w dostosowaniu się do zasad. Jednocześnie wsłuchaliśmy się w głos tych mieszkańców, którzy troszczą się zdrowie i jakość powietrza, dlatego zadecydowaliśmy o powiększeniu obszaru strefy czystego transportu, co sprawi, że efekt dla jakości powietrza będzie znaczący – ogłosił urzędnik.

Czytaj też: Strefy czystego transportu a jakość powietrza w miastach

70-latkowie zwolnieni bezterminowo

Do najważniejszych postanowień nowego projektu należy geograficzne poszerzenie strefy. Poza Śródmieściem z przyległościami ma ona w całości objąć dzielnice Żoliborz i Pragę-Północ, większość dzielnic Ochota, Praga-Południe i Mokotów oraz połowę dzielnicy Wola. Co istotne, miasto chce wprowadzić ulgi i wyjątki dla mieszkańców strefy płacących w niej podatki oraz osób starszych. Pierwsza z tych grup zostanie objęta zakazem poruszania się pojazdami z silnikiem Diesla starszymi niż 13 lat oraz pojazdami benzynowymi starszymi niż 22 lata dopiero w styczniu 2028 r. Seniorzy zdefiniowani jako osoby, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat, zostaną natomiast bezterminowo zwolnieni z zasad obowiązujących w strefie, o ile przed przyjęciem uchwały byli właścicielami swoich pojazdów. Wyjątek będzie dotyczył także pojazdów zabytkowych. Pozostałych kierowców regulacje będą obowiązywały już od lipca 2024 r. – po strefie nie będzie można poruszać się pojazdami z silnikiem Diesla starszymi niż 18 lat i benzynowymi starszymi niż 27 lat. Jak dowiadujemy się z infografik udostępnionych przez Urząd Miasta Warszawy(1), w kolejnych latach zakaz będzie rozszerzany o kolejne normy związane z rodzajem i wiekiem pojazdów.

Podnieść jakość powietrza

Komunikat informuje o wynikach badania zrealizowanego na przełomie marca i kwietnia br. na zlecenie warszawskiego ratusza(2). Jak się okazało, prawie 70% dorosłych mieszkańców Warszawy, w tym 66% regularnie poruszających się samochodem kierowców, popiera wprowadzenie strefy czystego transportu. Z okazji przypadającego na 14 listopada Dnia Czystego Powietrza(3) zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do Polskiego Alarmu Smogowego. Rzecznik prasowy organizacji Piotr Siergiej szkicuje kontekst, w którym Warszawa, a także inne polskie miasta podejmują działania ograniczające ruch samochodowy. – Wskutek transportu indywidualnego Warszawa cierpi na znaczne podwyższenie stężenia tlenku azotu – mówi Siergiej. – Dopuszczalna norma 40 mg/m3 bywa przekraczana nawet o 150%. Jako Polski Alarm Smogowy prowadziliśmy pomiary stężenia tej substancji w 120 punktach w mieście. Poza obrzeżami przekroczenia występowały właściwie wszędzie – zaznacza. Jak przypomina rzecznik, Unia Europejska planuje dodatkowe zaostrzenie norm jakości powietrza zgodnie z rekomendacjami WHO, potrzeba ustanawiania stref czystego transportu stanie się więc jeszcze większa niż obecnie.

- Warszawa oraz inne aglomeracje mają to nieszczęście, że cierpią zarówno na związany z emisjami z ogrzewnictwa smog zimowy, jak i wynikający z transportu smog letni – kontynuuje Piotr Siergiej. – Mieszkańcy są narażeni na emisję szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, ale również pyłów zawieszonych z silników Diesla. Strefy czystego transportu to szansa, by to wreszcie zmienić. Zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie opowiada się za nimi większość mieszkańców, nie należy więc ulegać protestom głośnej mniejszości – stawia sprawę rzecznik.

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Infografiki dostępne pod tym linkiem:
https://um.warszawa.pl/-/strefa-czystego-transportu-wiekszy-obszar-rozwiazania-dostosowane-do-potrzeb
2/ Więcej pod tym linkiem:
https://um.warszawa.pl/documents/55043703/0/SCT_Raport_20230502V.2.pdf/2b516f99-9f60-a729-ab6e-83abaab64757?t=1687782711446
3/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/gios/dzien-czystego-powietrza2

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strefy na Lachy (13 stycznia 2024)SCT w Krakowie zatrzymana przez WSA. NGOs i naukowcy: nie grzebmy idei, zadbajmy o powietrze (11 stycznia 2024)Warszawa zatwierdza Strefę Czystego Transportu. Są głosy sprzeciwu (08 grudnia 2023)Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wysokie poparcie społeczne i konsekwencja w działaniu (22 listopada 2023)Pojazdy wjeżdżające do SCT nie będą musiały posiadać naklejki na szybie (18 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony