Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Badania geologiczne i badania środowiska gruntowo-wodnego Remea

Przygotowano projekty planów remediacji terenów zanieczyszczonych w woj. dolnośląskim

a+a-    Powrót       03 stycznia 2020       Ryzyko   

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zakończyła realizację zadania pn.: „Remediacja wybranych terenów zanieczyszczonych w województwie dolnośląskim”, które zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie o wartości prawie 80 000 zł podzielono na 4 podzadania: Ptaszków, Wrocław, Kowary i Boguszów-Gorce, w ramach których przeprowadzono oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz opracowano projekty planów remediacji.

Co zawierają projekty planów remediacji?

Każde podzadanie obejmowało prace terenowe polegające na akredytowanym poborze prób gleby i ziemi. Następnie próbki przekazywane były do akredytowanych laboratoriów badawczych, które przeprowadziły badania właściwości gleby i ziemi oraz pomiary zawartości substancji powodujących ryzyko. W przypadku wszystkich podzadań przeprowadzona ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi potwierdziła kontaminajcę terenu. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono pionowy i poziomy zasięg zanieczyszczeń, a w przygotowanych projektach planów remediacji zaproponowano sposoby przeprowadzenia remediacji dla poszczególnych terenów. W projektach planów remediacji uwzględniono stwierdzone zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi, przeprowadzoną ocenę występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska oraz aktualne i planowane zagospodarowanie tych terenów.

Podzadania: Ptaszków, Wrocław i Kowary dotyczyły postępowań prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1862), natomiast podzadanie Boguszów-Gorce zrealizowane zostało na potrzeby toczącego się postępowania w sprawie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

Na podstawie sporządzonej dokumentacji możliwe będzie zakończenie toczących się postępowań administracyjnych poprzez wydanie decyzji nakładających obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi oraz decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Więcej o zanieczyszczeniu gruntów i ich oczyszczaniu w naszym Temacie Miesiąca: Remediacja i rekultywacja.

Źródło: GDOŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przyszłość wolna od zanieczyszczeń gruntów (12 sierpnia 2020)Dofinansowanie na rekultywację terenów zdegradowanych z NFOŚiGW (11 sierpnia 2020)SIRTZ : Ocena zanieczyszczeń gruntu jest konieczna przed wydaniem pozwolenia na budowę (14 lipca 2020)Grunt to remediacja. Kilka słów o jakości gruntów w Polsce (16 czerwca 2020)Opanowano wyciek paliwa w Norylsku. Poprawa stanu środowiska zajmie co najmniej dekadę (08 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony