Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Od marca będzie działać Ministerstwo Przemysłu. Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw

   Powrót       28 lutego 2024       Zrównoważony rozwój   

Aktualizacja, 1 marca 2024 r.: 29 lutego br. opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu, ubogacające wcześniejszy dokument o treść Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Przemysłu”.

Rząd wkrótce poszerzy się o nowy resort. 27 lutego br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

Projekt rozporządzenia, którego wnioskodawcą była minister przemysłu Marzena Czarnecka, ukazał się na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 stycznia br. i przeszedł uzgodnienia w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów. Podstawą prawną przyjętego aktu jest ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia, utworzenie ministerstwa wiąże się z powołaniem w skład rządu Ministra Przemysłu. Zgodnie z treścią rozporządzenia, nowy resort powstanie w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP).

35 etatów

Ocena Skutków Regulacji (OSR) informuje, że z MAP zostaną wyłączone komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin oraz zajmujący się nimi pracownicy – odpowiedzialni za realizację polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i niewęglowego oraz zadań dotyczących przemysłu koksowniczego czy hutniczego. Zatrudnienie w Ministerstwie Przemysłu osiągnie poziom 35 etatów w obszarach takich jak kadry i płace, finanse i księgowość, budżet, audyt i kontrola, obszar administracyjno-techniczny, prawny, informatyczny, związany z komunikacją oraz do spraw prezydialnych. 15 etatów będzie funkcjonować od marca, a 20 od maja br. Przeniesienie zadań ustawowych i etatów do części budżetowej 48 – gospodarka złożami kopalin odbędzie się na mocy osobnych regulacji. OSR szacuje związany z etatami wzrost wydatków budżetu państwa w 2024 r. o ok. 11 574,2 tys. zł. Nakłady związane z powstaniem resortu zostaną pokryte z rezerwy celowej budżetu. Zapotrzebowanie ma się mieścić w wielkościach zaplanowanych wcześniej dla przedmiotowej rezerwy celowej.

Od 1 marca br.

Rozporządzenie ma nie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki i funkcjonowanie przedsiębiorców, obywateli i gospodarstw domowych. W związku z charakterem rozporządzenia, nie towarzyszyły mu konsultacje publiczne. Nie stwierdzono wpływu aktu na środowisko naturalne, sytuację i rozwój regionalny, demografię czy rynek pracy. Postanowienia dokumentu wejdą w życie z dniem 1 marca 2024 r.; w uzasadnieniu czytamy, że wskazany termin „nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego i jest konieczny z uwagi na pilną potrzebę zorganizowania prac ministerstwa”. Przedmiot rozporządzenia nie wchodzi w zakres prawa unijnego, projekt nie podlegał więc obowiązkowi uzyskania opinii organów i instytucji UE.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Nowy zarząd PGE. Dariusz Marzec prezesem (07 marca 2024)Bioodpady a recykling. Interpelacja Anny Sobolak i odpowiedź Anity Sowińskiej (05 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony