Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Wytwarzamy coraz więcej odpadów. 358 kg na mieszkańca w 2021 r.

Z danych GUS wynika, że z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów komunalnych. W miejscu stoi natomiast odsetek odpadów poddawanych procesom recyklingu.

   Powrót       01 lipca 2022       Odpady   
odpady komunalne

Polacy wytwarzają coraz więcej odpadów komunalnych. Potwierdzają to najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jak wynika z opublikowanej przez GUS informacji sygnalnej(1) „Ochrona środowiska w 2021 r.”, w ubiegłym roku w Polsce zebrano 13,7 mln ton odpadów komunalnych. W stosunku do 2020 r. oznacza to wzrost o 4,2%. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych – to o 16 kg więcej niż w 2020 r.

Warto zauważyć przy tym, że jeszcze w 2010 r. zebrano w Polsce łącznie 10,04 mln ton odpadów komunalnych, oznacza to, że średnio na jednego mieszkańca przypadało wówczas 263 kg odpadów komunalnych.

Czytaj też: MKIŚ opublikował projekt nowego KPGO 2028

Statystyczny Polak vs. statystyczny Europejczyk

Jak wynika z danych Eurostat, masa odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca Polski nadal znajduje się znacznie poniżej europejskiej średniej. W 2020 r. w UE wytworzono około 505 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (brak danych dla 2021 r.) Warto jednak zauważyć, że suma wytwarzanych odpadów komunalnych znacznie się różni w poszczególnych państwach UE - od 282 kg na mieszkańca w Rumunii do 845 kg na mieszkańca w Danii.

- Wynika to z różnic we wzorcach konsumpcji i bogactwie gospodarczym danego kraju. Wartości te zależą również od sposobu zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi – wyjaśnia Eurostat.

Poziom selektywnej zbiórki

85,8% (11,7 mln ton) wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych odebrano z gospodarstw domowych. Spośród zebranych 13,7 mln ton odpadów komunalnych w sposób selektywny zebrano 5,4 mln ton odpadów. W porównaniu z 2020 r. oznacza to 9,3% wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

Ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie z roku na rok rośnie. Jeszcze w 2005 r. selektywna zbiórka stanowiła zaledwie 3% zebranych odpadów komunalnych (295 tys. ton), w 2010 r. jej poziomw stosunku do ogółu zebranych odpadów komunalnych wynosił poniżej 10%, a w 2018 r. - 28,8%. W 2020 r. zebrano selektywnie natomiast 38% ogółu wytworzonych odpadów komunalnych.

W jaki sposób zagospodarowano odpady?

Zebrane odpady komunalne w 2021 r. zostały skierowane do następujących procesów:

  • odzysk – 8 207,0 tys. ton (60,0%), w tym:
  • unieszkodliwienie – 5 466,6 tys. ton (40,0%), w tym:
    • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 170,8 tys. ton (1,2%),
    • przez składowanie – 5 295,8 tys. ton (38,7%).

GUS wskazuje (szczegóły na wykresie obok), że udział odpadów komunalnych skierowanych do odzysku wyniósł 60%, w tym procesom recyklingu poddano – 3 680,7 tys. ton odpadów (26,9%) a więc niewiele więcej niż w 2020 r., kiedy to procesom recyklingu poddano 3 498,6 tys. ton (26,7%). Z danych tych wynika ponadto, że w Polsce wciąż spora część zebranych odpadów komunalnych unieszkodliwiana jest przez składowanie (38,7%), tymczasem – zgodnie z wiążącymi celami UE, do 2035 r. w sposób ten unieszkodliwianych będzie mogło być jedynie 10% zebranych odpadów komunalnych.

W informacji sygnalnej wskazano ponadto, że w 2021 r. funkcjonowało w Polsce 2 279 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło 1 318 przedsiębiorstw.

- Na koniec 2021 r. funkcjonowało 265 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 667 ha. Prawie 94% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 98 913 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 109 921 tys. kWh energii elektrycznej. W 2021 r. zamkniętych zostało 8 składowisk o łącznej powierzchni ok. 31 ha.– wskazano.

Dodano ponadto, że w 2021 r. zlikwidowano 10 542 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 73 tys. ton odpadów komunalnych, a na koniec 2021 r. odnotowano istnienie 2 246 tego typu miejsc.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/12099-ochrona-srodowiska-2021.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Jeden punkt odbioru kaucji w gminie nie wystarczy; potrzeba zachęt dla małych sklepów. Komunikat ZGWRP (07 czerwca 2024)Warszawscy radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór odpadów (06 czerwca 2024)GZM chce zmiany w ustawie o odpadach (31 maja 2024)Sowińska: system kaucyjny pomoże gminom w osiągnięciu poziomów recyklingu (24 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony