Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Więcej spalarni czy mniej spalarni? Czyli unijne polityki a gospodarka odpadami

Poziom recyklingu nie jest w Polsce na zadowalającym poziomie, wiele jest do zrobienia także w kwestii selektywnej zbiórki odpadów. Tymczasem w debacie na temat gospodarki odpadami wspomina się możliwość ich spalania.

   Powrót       13 października 2021       Odpady   

Realizacja założeń wynikających z polityk klimatycznych Unii Europejskiej swoim zasięgiem obejmie wiele branż. Eksperci obecni podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON przekonywali, że w perspektywie długoterminowej korzyści wynikające z uczynienia z Europy pierwszego kontynentu neutralnego pod względem klimatu przewyższą koszty transformacji. Jak jednak dodawali, w najbliższym czasie działania te będą miały negatywny wpływ na wiele branż, w tym m.in. na gospodarkę komunalną. – Łatwo mówić o ogólnym celu, należy pamiętać natomiast o tym, by dostosować do niego konkretne rozwiązania – wskazywał poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas.

Jakie propozycje zmian legislacyjnych zawarto w pakiecie Fit For 55? Zapraszamy do lektury naszego dossier

Jak gospodarka komunalna, to i odpady

Obecny podczas wydarzenia wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, wskazywał, że istotne jest, by unijna dyskusja na temat gospodarki odpadami „odbywała się na równych zasadach dla wszystkich”. – Musimy zrobić wszystko, aby propozycje miały jak najmniejszy wpływ na odbiorcę końcowego - a więc mieszkańców. Dlatego chcemy w debacie na ten temat podnosić różne argumenty. Dziś walczymy o to, aby proces legislacyjny nie tylko dawał możliwości spełnienia określonych norm środowiskowych, ale także by uzupełnić lukę inwestycyjną w sektorze gospodarki odpadami czy powstrzymać dynamikę wzrostu cen – mówił. Jak wyjaśniał, uzupełnienie luki inwestycyjnej powinno odbywać się na wielu płaszczyznach, a w swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę na kwestię termicznego przetwarzania odpadów oraz ciepło odpadowe. - Mamy kilka instalacji, których poziom wykorzystania osiąga około 30 proc., przy odejściu od węgla czy uzupełnianiu luk inwestycyjnych możemy pójść tą drogą – przekonywał wiceminister. Jak przypominał, obecnie w Europie funkcjonuje ponad 500 instalacji termicznego przekształcania odpadów. Ile jest ich natomiast w naszym kraju? Stan na dziś to 9 funkcjonujących zakładów, przy czym w budowie jest kilka kolejnych.

Jacek Szymczak z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wskazywał natomiast, że w zakresie wykorzystania odpadów w ciepłownictwie systemowym „mamy duży potencjał”. - Trzeba jednak spełnić kilka warunków, tak by unijna taksonomia uznała tego typu instalacje za zgodne ze zrównoważonym rozwojem – mówił.

Unia spalaniu odpadów powiedziała już swoje „nie”

W dyskusji tej pamiętać należy jednak, że wprowadzona na mocy przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, hierarchia postępowania z odpadami w pierwszej kolejności obejmuje działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów, dalej przygotowanie do ponownego użycia oraz recykling. Jako ostatnie z preferowanych działań wymienia się inne metody odzysku, w tym właśnie odzysk energii oraz unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie. W związku z tym poszczególne organy UE postulują o zaprzestanie inwestowania w spalanie odpadów…

Jak mówił Tomasz Uciński z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, „obecnie Polska jest niedoinwestowana”. - Unia narzuciła nam szalone tempo, ale nie jesteśmy w stanie sprostać postawionym wymaganiom - nie tylko Polska, ale także inne państwa członkowskie (…). Przy okazji taksonomii zrozumieliśmy, że nie zabrania nam się spalania odpadów. Wymaga to przede wszystkim cierpliwości i znajomości prawa – dodawał.

Selektywna zbiórka i recykling

Podczas debaty inaugurującej Kongres, której głównym wątkiem były wyzwania związane z realizacją polityk europejskich, wskazywano także, że istotną kwestią w gospodarce odpadami jest spełnienie coraz to wyższych celów dotyczących recyklingu. Wiceminister Ozdoba wskazywał, że „choć mamy w tym kontekście swoje problemy, to nie zajmujemy w Unii Europejskiej najgorszej pozycji”. - Poziom recyklingu nie jest rewelacyjny, ale pamiętajmy o tym, że masa wytwarzanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca kraju daje nam statystykę, która pokazuje, że Polska jest w lepszej pozycji niż niektóre bardziej rozwinięte państwa członkowskie Unii – mówił.

Na jakiej pozycji w gospodarce obiegowej plasuje się recykling? Wysokiej. Nie można jednak zapomnieć, że w hierarchii postępowania z odpadami prym wiedzie zapobieganie ich powstawaniu. Więcej na ten temat w artykule pt. Recykling: na „GOZowym” podium – z trzecią lokatą.

Maxime Pernal z Confederation of European Waste-to-Energy Plants wskazywał, że w osiągnięciu wyznaczonych celów kluczową rolę pełni selektywna zbiórka odpadów. – Jeśli system zbiórki będzie dobrze skonstruowany i wytłumaczony konsumentom, to cele unijne są do osiągnięcia – powiedział.

Tymczasem odpady komunalne zebrane w sposób selektywny ciągle stanowią mniejszość. Spośród 13,1 mln ton zebranych w 2020 r. odpadów komunalnych, odebranych lub zebranych w sposób selektywny zostało 4,9 mln ton odpadów (37,4 proc). Jak podaje GUS, oznacza to „wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie w porównaniu do roku poprzedniego o 25,1 proc.” (w 2019 r. w sposób selektywny zebrano 3,9 mln ton odpadów komunalnych).

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Płacimy „za odpady”, czyli właściwie za co? (31 stycznia 2023)Jak gminy radzą sobie z realizacją celów w gospodarce odpadami? [INFOGRAFIKA] (31 stycznia 2023)Samorządy vs. recykling. Gminy nie podołały, więc sypią się kary pieniężne (27 stycznia 2023)Udaremniono zrzut 30 ton nielegalnych odpadów (26 stycznia 2023)Inflacja wpływa na koszty działalności odpadowej. Legislacja nie pomaga (25 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony