Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Wod-kan: Instalacje biogazowe z gwarantowanym substratem

Biogazownie komunalne mogą wykorzystywać jako substrat osady ściekowe. Takie instalacje wymagają dużego nakładu finansowego, ale w długoterminowej perspektywie zmniejszają koszty utrzymania oczyszczalni ścieków.

   Powrót       19 kwietnia 2023       Energia   

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (szczegóły w rozdziale Fakty w publikacji pt. Biogaz w Polsce. Nowe otwarcie) w Polsce działa 88 instalacji wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków o mocy 50kW - 1MW (łącznie 32 MW) i osiem o mocy ponad 1 MW (łącznie 12,5 MW).

Jak zapewnia Paulina Kopeć, główny specjalista ds. technicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), na podstawie zbieranych danych benchmarkingowych widać rosnącą chęć inwestowania w biogazownie. - Polskie przedsiębiorstwa wod-kan posiadają niezbędny potencjał, aby rozwijać i wprowadzać innowacje do technologii biogazu – mówi Kopeć. Ponadto branża analizuje możliwość produkcji biometanu. - Potencjał produkcji biometanu z biogazu na oczyszczalniach ścieków szacuje się na ok. 1750-2125 GWh(1) w skali roku – mówi Kopeć.

Biogazownie na osady ściekowe nieobarczone protestami społecznymi

- Biogazownie wkomponowane w instalacje wodno-kanalizacyjne mają co najmniej dwie szczególne zalety. Po pierwsze, nie będą powodować protestów społecznych, ponieważ znajdują się na wydzielonym terenie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i wręcz są niezauważalne przez mieszkańców. Po drugie, biogazownia ściekowa ma zagwarantowany dopływ substratu, o który w żaden specjalny sposób nie musi zabiegać. Co więcej, jest to substrat niskokosztowy i niewymagający dodatkowego transportu – zauważa Artur Zawisza, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBI).

Jak podaje UPEBI, z 1 tony mokrych osadów ściekowych (w zależności od ich składu) można uzyskać 35-280 m³ biogazu.

Paulina Kopeć zwraca uwagę na cechy biogazu. Podaje, że biogaz powstający w procesie fermentacji osadów ściekowych cechuje się relatywnie stabilną zawartością metanu (57-67%), co przekłada się na jego wartość opałową w porównaniu do biogazu pochodzenia rolniczego (53-72%) lub składowiskowego (44-64%)(2).

- W związku z powyższym warto nadmienić, iż gospodarka biogazowa m.in. w oczyszczalniach ścieków może być postrzegana jako element wpisujący się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż pozwala na zagospodarowanie odpadu (w przypadku oczyszczalni osadów) przy jednoczesnym odzysku energii, redukując tym samym konieczność stosowania mniej pożądanych sposobów postępowania z odpadami poprzez składowanie – mówi Kopeć.

Inwestycje w sektorze wod-kan

Artur Zawisza zauważa, że w Polsce lepiej znane są biogazownie rolnicze, a także te zlokalizowane na składowiskach odpadów. Wynika to m.in. z grupy zainteresowanych inwestorów.

W biogazie rolniczym i wysypiskowym przeważają prywatni inwestorzy w sposób widoczny zabiegający o uzasadnione interesy tych podsektorów. Natomiast podsektor biogazu ściekowego z kluczowym udziałem podmiotów komunalnych jest mało widoczny na arenie zabiegów legislacyjnych lub związanych z aktami administracyjnymi (np. rozporządzenie o cenach referencyjnych) – uważa prezes UPEBI. Zachęca przedsiębiorstwa wod-kan do realizowania inwestycji samodzielnie lub z partnerami prywatnymi (np. PPP). - Potencjał rozwoju tego podsektora jest duży, wiąże się z mniejszymi ryzykami niż w innych podsektorach i zwiększa moce utylizacyjne infrastruktury – dodaje Zawisza.

Czytaj: [Wywiad] Obligatoryjna produkcja energii z osadów ściekowych? Wod-kan jest na to gotowy

Na podejmowanie działań rozwojowych przedsiębiorstw wod-kan wpływa wiele czynników. Ekspertka IGWP wymienia sytuację geopolityczną i gospodarczą, problemy wynikające z zatwierdzania taryf czy finansowanie.

- Nie podlega dyskusji, że tego typu inwestycje są korzystne nie tylko pod względem środowiskowym, ale głównie pod względem oszczędnościowym: mimo znacznego nakładu początkowego, pozwalają na realne oszczędności utrzymania oczyszczalni ścieków w okresie długoterminowym – konkluduje Paulina Kopeć, dodając, że system wsparcia OZE zwiększa atrakcyjność biogazowni.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Dane z Raportu „Biogaz w Polsce” wydanego w 2020 r. przez Magazyn Biomasa2/ Tamże

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)IEO przedstawia Mapę drogową dla rynku magazynowania ciepła (16 maja 2024)Opublikowano sprawozdanie podsumowujące działania URE w 2023 r. (07 maja 2024)23 proc. więcej wytwórców energii w małych instalacjach. Raport URE (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony