Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

PE opowiada się za przyśpieszeniem procedur wydawania pozwoleń na nowe instalacje OZE

Zmiany w dyrektywie ws. promowania stosowania energii z OZE, za którymi opowiedział się Parlament Europejski, obejmują m.in. znaczne skrócenie procedur administracyjnych w zakresie wydawania pozwoleń na instalacje OZE.

   Powrót       15 grudnia 2022       Energia   

Posłowie Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za wnioskiem Komisji Europejskiej ws. skrócenia procedur wydawania pozwoleń na nowe elektrownie OZE, takie jak panele fotowoltaiczne czy wiatraki. Chodzi o wniosek KE dotyczący zmian w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, złożony przez Komisję w ramach pakietu REpowerEU. Zmieniona dyrektywa wprowadzi ponadto zmiany do dyrektyw w sprawie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej budynków, których osobne zmiany są w toku w ramach pakietu Fit for 55.

Sprawozdanie PE w tej sprawie przyjęto 407 głosami za, przy 34 głosach przeciw i 181 wstrzymujących się.

- Położyliśmy dziś fundamenty pod trwałe i szybsze procesy wydawania pozwoleń, aby móc szybciej wykorzystywać energię odnawialną i w ten sposób pobudzić transformację energetyczną. Wprowadziliśmy nowe środki dające państwom członkowskim i ich organom autoryzującym więcej swobody, takie jak zasada "zgody milczenia" w ramach obszarów akceleracji odnawialnych źródeł energii, przy założeniu, że projekty dotyczące energii odnawialnej stanowią nadrzędny interes publiczny i mogą korzystać z uproszczonej oceny w przypadku szczególnych odstępstw w prawodawstwie UE w zakresie ochrony środowiska - powiedział eurodeputowany Markus Pieper (EPP, DE).

Jak wyjaśnia PE, w poprawkach do wniosku Komisji europosłowie skrócili maksymalny okres zatwierdzania nowych instalacji z dwunastu do dziewięciu miesięcy, jeśli są one zlokalizowane na tzw. „obszarach akceleracji OZE”. Poza takimi obszarami procedury administracyjne nie powinny przekraczać 18 miesięcy (a nie dwóch lat, jak pierwotnie proponowano). Jeśli natomiast chodzi o procedury dla repoweringu, europarlamentarzyści chcą, aby proces wydawania pozwoleń nie przekraczał sześciu miesięcy. Przyjęto także wprowadzenie w życie instrumentu tzw. milczącej zgody -jeżeli właściwy organ nie udzieli odpowiedzi w wyznaczonym terminie, zezwolenie lub wniosek będzie uważać się za zatwierdzony.

- Ustalając zasady dla wyznaczonych obszarów akceleracji OZE, kraje UE muszą unikać lub, jeśli nie jest to możliwe, znacznie ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko, jakie może wystąpić w przypadku takich obszarów. Wyłączone zostaną obszary Natura 2000, parki i rezerwaty przyrody, a także zidentyfikowane szlaki migracyjne ptaków i ssaków morskich, z wyjątkiem powierzchni sztucznych i zabudowanych, takich jak dachy, parkingi czy infrastruktura transportowa. Posłowie dodali również zapisy zapewniające udział społeczeństwa przed wyborem obszaru pod instalację elektrowni oraz przed wyznaczeniem obszarów akceleracji – czytamy w komunikacie PE.

Polityka ukierunkowana na panele słoneczne i pompy ciepła

PE wskazuje ponadto, że przyjęta propozycja zawiera zobowiązanie krajów UE do zapewnienia, że ​​pozwolenia na instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach oraz instalację pomp ciepła zostaną wydane w ciągu jednego miesiąca. - W przypadku mniejszych instalacji poniżej 50kW wystarczyłaby prosta procedura zgłoszenia. Instalacja urządzeń fotowoltaicznych byłaby zwolniona z wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zdecydowali posłowie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony