Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

PIE: Elektrownie jądrowe zapewnią Polsce do 38% zapotrzebowania na energię

Znaczne pokrycie zapotrzebowania na energię, wzrost PKB, blisko 40 tys. nowych miejsc pracy i wpływy do budżetów JST – Polski Instytut Ekonomiczny wylicza ekonomiczne atuty budowy w Polsce elektrowni jądrowych.

   Powrót       19 sierpnia 2022       Energia   
elektrownia jądrowa

Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że inwestycje w energetykę jądrową przynoszą więcej korzyści dla gospodarki niż inwestycje w gaz i węgiel – wynika z raportu(1) „Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalne” Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

1% PKB i wpływ na rynek pracy

Jak czytamy w raporcie, realizując projekty zaplanowane w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, Polska gospodarka może zyskać „nawet znacząco powyżej 1% PKB”. - Pokrywa się to z doświadczeniami krajów, w których energetyka jądrowa już funkcjonuje. W Korei Południowej udział sektora energetyki jądrowej w gospodarce wynosił 1,3% PKB, a eksploatacja elektrowni jądrowych ma wpływ na ponad 80% pozostałych działów gospodarki – czytamy.

Analizy przeprowadzone na przykładzie gospodarki Korei Południowej wskazują ponadto, że budowa elektrowni jądrowych generuje dla gospodarki o 33% większą wartość dodaną niż elektrowni węglowych i o 285% niż elektrowni gazowych o takiej samej mocy.

Czytaj też: PE za włączeniem gazu i atomu do unijnej taksonomii

Autorzy raportu dodają, że realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej pozytywnie wpłynie na rynek pracy. - We Francji, gdzie przemysł ten jest jednym z najbardziej rozwiniętych, bezpośrednią liczbę miejsc stworzonych w 2009 r. przez przemysł jądrowy ocenia się na 125 tys. Dokładając do tego pośrednie i indukowane miejsca pracy, OECD szacuje liczbę miejsc stworzonych dzięki energetyce jądrowej we Francji łącznie na 410 tys. osób – podano. - Według Instytutu Energii Jądrowej z USA w elektrowni Palo Verde w stanie Arizona w USA (łączna moc 3773 MW) w 2002 r. zatrudnionych było 2386 pracowników, z czego 2055 – na pełnym etacie. Zarobki pracowników elektrowni były jednocześnie o 13 proc. wyższe niż średnia dla hrabstwa – dodano.

Według modeli OECD na każdy 1 GW reaktora PWR przypada średnio 4 tys. miejsc pracy (bezpośrednich, pośrednich i indukowanych) na 50 lat budowy i działania reaktora wraz z jego późniejszą rozbiórką. Przekładając to na krajowe plany w zakresie energetyki jądrowej, w Polsce powstałoby średnio 24,4-39,6 tys. nowych miejsc pracy w całym cyklu życia reaktorów.

Wpływ do budżetów JST

Wśród korzyści płynących z rozwoju energetyki jądrowej wylicza się m.in. wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jak czytamy, według symulacji dawnego Ministerstwa Energii z 2017 r. łączne dochody podatkowe z funkcjonowania przykładowej elektrowni jądrowej wybudowanej w Żarnowcu (3 bloki po 1200 MW) mogłyby przynieść rocznie 660 mln zł (771 mln zł według cen z 2021 r.). W szacunkach tych uwzględniono jedynie podatki od nieruchomości, CIT od elektrowni jądrowej i PIT pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy budowie i eksploatacji, doliczając dochody z dodatkowej działalności indukowanej budową i eksploatacją elektrowni, wpływy te mogłyby przekroczyć 1 mld zł.

Czytaj też: Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Wiadomo, gdzie zostanie wybudowana

Największy dochód (głównie w postaci podatku od nieruchomości) przypadałby gminie, na terenie której zostałaby zlokalizowana elektrownia. W przypadku Żarnowca oznaczałoby to 4-krotne podniesienie dochodów gminy Krokowo i średnio o ok. 30-40% podniesienie dochodów gmin z nią sąsiadujących.

Stan realizacji inwestycji jądrowych w Polsce

Zainteresowanie budową polskiej elektrowni jądrowej wyraziły trzy firmy, z czego dwie złożyły oferty polskiemu rządowi: Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP) oraz francuskie przedsiębiorstwo spółka Électricité de France (EDF). Znana jest także lokalizacja pierwszej elektrowni – z końcem 2021 r. zdecydowano o wyborze w nadmorskiej gminy Choczewo. Z końcem marca 2022 r. do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafił raport oddziaływania na środowisko w tej lokalizacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MW. Wciąż nie jest znana lokalizacja drugiej planowanej elektrowni jądrowej, wśród rozważań bierze się pod uwagę Bełchatów i Pątnów.

PIE wskazuje, że nawet 70% inwestycji może zostać zrealizowane przez polskie przedsiębiorstwa. - Przekładając doświadczenia z innych krajów można przyjąć, że inwestycje w program energetyki jądrowej wygenerują w sektorze przemysłowym wartość dodaną od 94,5 do nawet 142 mld zł – przewiduje PIE.

38,4% zapotrzebowania na energię

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce poprawiłaby także bezpieczeństwo energetyczne kraju. Realizacja inwestycji o mocy 9900 MW i współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 93% pozwoliłaby na roczną produkcję 81 TWh energii elektrycznej. To z kolei przełożyłoby się na 46,4% obecnej rocznej produkcji energii elektrycznej (173,5 TWh w 2021 r.). i 46,2% zapotrzebowania (174,4 TWh). - W przyszłości zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie jednak wyższe i według prognoz Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekroczy 204 TWh w 2040 r. Zakładając stabilne tempo wzrostu w momencie wybudowania ostatniego reaktora krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną może przekroczyć 210 TWh – czytamy. Oznacza to, że energetyka jądrowa zaspokoiłaby od 25,6% (6,6 GW mocy zainstalowanej) do 38,4% (9,9 GW mocy zainstalowanej) rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w 2043 r.

Choć debata na temat budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej toczy się już od 50 lat, nadal nie dysponujemy tego typu rozwiązaniami. Wkrótce ma się to zmienić. Czy elektrownia jądrowa jest nam potrzebna? O tym w rozmowie z prof. Henrykiem Anglartem z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://pie.net.pl/elektrownie-jadrowe-zapewnia-polsce-prawie-40-proc-zapotrzebowania-na-energie-i-podniosa-pkb-o-ponad-1-proc/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BBC (14 listopada 2022)Atom w Polsce. W planach trzy elektrownie (02 listopada 2022)Konferencja BOŚ „Idea-Biznes-Klimat” już za tydzień. Wciąż można się rejestrować (19 października 2022)Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polskiej elektrowni jądrowej (12 października 2022)Samorządy akcjonariuszami elektrowni jądrowej? To założenia modelu SaHo (14 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony