Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Widoczne postępy w realizacji celów UE na 2030 r., ale zanieczyszczenie środowiska wciąż zbyt wysokie

Jak daleko UE posunęła się w realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska? KE opublikowała pierwszy raport oceniający postępy realizacji planu „zerowego zanieczyszczenia”.

   Powrót       09 grudnia 2022       Odpady   

Komisja Europejska opublikowała wczoraj pierwszą ocenę realizacji celów planu działań na rzecz tzw. „zerowego zanieczyszczenia” – czyli przyjętego przez KE w maju 2021 r. planu mającego na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do poziomów, które nie są już uznawane za szkodliwe dla zdrowia i ekosystemów naturalnych.

Które cele uda się zrealizować?

Plan „zerowego zanieczyszczenia” zakłada sześć głównych celów na 2030 r. Są to:

  • zmniejszenie o ponad 55% negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza,
  • zmniejszenie o 30% odsetka osób chronicznie dotkniętych hałasem komunikacyjnym,
  • zmniejszenie o 25% ekosystemów UE, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej,
  • poprawienie jakości wody poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń, odpadów z tworzyw sztucznych w morzu (o 50%) i uwalnianych do środowiska mikrodrobin plastiku (o 30%),
  • poprawienie jakości gleby poprzez ograniczenie utraty składników pokarmowych i stosowania pestycydów chemicznych o 50%,
  • znaczne ograniczenie wytwarzania odpadów i zredukowanie o 50% resztkowych odpadów komunalnych.

Jak daleko zatem UE posunęła się w ich realizacji? Ocena daje niejednoznaczny obraz sytuacji, a KE mówi wprost - konieczne są znacznie silniejsze działania, jeśli UE ma osiągnąć cele w zakresie redukcji zanieczyszczeń do 2030 r. Jak wskazano, w zakresie niektórych celów poczyniono „zadowalające postępy”, w przypadku innych natomiast „UE nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu”.

Znaczne postępy osiągnięto w ograniczaniu wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi - odsetek przedwczesnych zgonów powodowanych zanieczyszczeniem powietrza spadł od 2005 r. o 45%. - Jeśli ta tendencja z przeszłości się utrzyma, UE będzie na dobrej drodze do osiągnięcia celu redukcji o 55%), poczyniono jednak niewielkie podstępny – podaje KE.

Czytaj też: Spada liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ale…

Zmniejszyła się także powierzchnia ekosystemów, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej - od 2005 r. o 12%. Podobnie jak w przypadku zanieczyszczeń powietrza, tempo zmian jest zbyt wolne tempo, i - jeśli się utrzyma – nie pozwoli na osiągnięcie celu 25% redukcji. Mało prawdopodobne jest także spełnienie celu w zakresie hałasu komunikacyjnego, nie poczyniono także znacznych postępów w ograniczaniu strat składników odżywczych. KE ocenia ponadto, że UE „nie osiągnie celów znacznego ograniczenia całkowitej ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenia resztkowych odpadów komunalnych o 50%”. - Całkowita ilość wytwarzanych odpadów powoli rosła w latach 2010-2018, z gwałtownym spadkiem w 2020 r. związanym z pandemią. Od 2016 r. wytwarzanie resztkowych odpadów komunalnych (odpady, które nie są poddawane recyklingowi ani nie są ponownie wykorzystywane) utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jeśli te strumienie odpadów nie zmniejszą się znacząco w nadchodzących latach, UE nie osiągnie celów znacznego ograniczenia całkowitej ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenia resztkowych odpadów komunalnych o 50% - wskazano.

Czytaj też: UE prawdopodobnie nie osiągnie celu zmniejszenia hałasu do 2030 r.

Z raportu wynika natomiast, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie stosowania pestycydów i ryzyka związanego z nimi, a także redukcji wykorzystania bardziej niebezpiecznych pestycydów o 50% - od 2005 r. stosowanie pestycydów w UE spadło o 14%, a stosowanie „niebezpiecznych pestycydów” spadło o 26%.

Brak danych i potrzeba ambitnych działań

Ocena wskazuje ponadto, że choć zmniejszono zanieczyszczanie mórz odpadami z tworzyw sztucznych, wciąż brakuje kompleksowych danych pozwalających dokonać oceny postępów w tym zakresie.

- Przedstawiamy przekonujące dowody wzywające do podjęcia ambitnych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Sprawozdania pokazują, że dążenie UE do zerowego poziomu zanieczyszczeń jest realistyczne i możliwe, ale tylko wtedy, gdy przyspieszymy przyjmowanie wniosków legislacyjnych i przyspieszymy wdrażanie obowiązujących unijnych przepisów dotyczących zanieczyszczeń. Mam również nadzieję, że dzisiejsze raporty pomogą przekonać naszych globalnych partnerów do uzgodnienia równie ambitnych celów w kontekście trwających negocjacji COP15 w sprawie różnorodności biologicznej – skomentował wynik oceny Virginijus Sinkevičius, komisarz UE ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Traktat plastikowy ONZ coraz bliżej (05 czerwca 2023)Pierwszy pacjent w Polsce oficjalnie chory przez smog (30 maja 2023)Naukowcy sprawdzają wiek mikroplastiku w morzach i oceanach (17 maja 2023)Ok. 350 nielegalnych składowisk zlikwidowanych dzięki aplikacjom (15 maja 2023)EEA prezentuje unikatowy atlas. Można sprawdzić stan środowiska w okolicy (04 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony