Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

13 mld euro na gospodarkę wodną to nie wszystko. KE publikuje raport o polityce spójności

545 mld euro – to szacowana wartość inwestycji, jakie będą realizowane w ramach polityki spójności. Inwestycje mają przyczynić się do wzrostu PKB UE oraz transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

   Powrót       05 maja 2023       Zrównoważony rozwój   

Finansowanie w ramach polityki spójności w latach 2021-2027 przyczyni się do stworzenia 1,3 mln miejsc pracy, fundusze będą także wspierać badania naukowe i innowacje, a także dekarbonizację europejskich gospodarek – wskazuje Komisja Europejska w raporcie pt. Cohesion 2021-2027: forging an ever-stronger Union - Report on the outcome of 2021-2027 cohesion policy programming.

Wsparcie UE w ramach polityki spójności w wysokości 378 mld euro zaowocować ma inwestycjami o wartości 545 mld euro. Zawarte w raporcie szacunki wskazują, że finansowanie to przyczyni się do wzrostu PKB UE średnio o 0,5% do końca dekady, a w niektórych państwach członkowskich nawet o 4%

- Środki te zostaną zainwestowane w ramach pięciu celów zorientowanych wokół stworzenia bardziej konkurencyjnej, inteligentniejszej, przyjaznej środowisku, lepiej skomunikowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy – czytamy. Jak dodano, celem szczegółowym jest sprawiedliwa transformacja, tak „aby żaden region nie pozostał w tyle”.

94 mld euro na inwestycje w dziedzinie klimatu i środowiska

W ramach działań związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej znaczne wsparcie otrzymają projekty w dziedzinie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, infrastruktury transportu miejskiego i inwestycji kolejowych. Jak podkreślono w raporcie, inwestycje w tym zakresie w pełni pokrywają się z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie czy europejskim prawie klimatycznym. - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności przeznaczą na działania w dziedzinie klimatu ponad 94 mld euro (co przy współfinansowaniu krajowym będzie promować inwestycje o wartości 130 mld euro) – wskazano.

Na działania związane z efektywnością energetyczną przeznaczono łącznie 22,5 mld euro, kolejne 10 mld euro wspierać będzie rozwój energii odnawialnej (głównie słonecznej). Inwestycje w zakresie ochronę przyrody i różnorodności biologicznej oraz zwalczanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń otrzymają wsparcie w wysokości ponad 7 mld euro. Dodatkowo blisko 13 mld euro zostanie przekierowane w inwestycje w usługi wodne oraz ulepszone odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a na działania w zakresie zrównoważonej mobilności przeznaczono 18 mld euro.

W ramach planowanych inwestycji 32 mln m2 budynków użyteczności publicznej oraz 723 tys. domów poprawi swoją charakterystykę energetyczną, zainstalowanych zostanie 9 555 MW mocy odnawialnych, 16,4 mln osób uzyska dostęp dla lepszej jakości wody i infrastruktury kanalizacyjnej. Dodatkowo planuje się budowę lub modernizację 1 230 km linii tramwajowych i metra oraz 12 200 km infrastruktury rowerowej. Poczynione zostaną również inwestycje w adaptację do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, w tym sfinansowanych zostanie 229 tys. ha nowej zielonej infrastruktury.

W kierunku sprawiedliwej transformacji

W ramach celu szczegółowego, jakim jest przeciwdziałanie potencjalnym skutkom transformacji,  poprzez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zainwestowanych zostanie 19,7 mld euro.

- W związku z tym wsparcie otrzyma prawie 39 000 przedsiębiorstw w przeprowadzeniu tej transformacji. W szczególności ponad 5 000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odniesie korzyści z inwestycji w nowe umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Z działań wspierających rynek pracy skorzysta nawet 120 tys. bezrobotnych, a prawie 200 tys. osób zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe – dodaje KE.

Jak wymieniono, w ramach Funduszu 3 mld euro zostanie zainwestowane w promowanie odnawialnych źródeł energii „z myślą o pomocy w tworzeniu miejsc pracy, które zrekompensują utratę miejsc pracy zależnych od paliw kopalnych”. 2 mld euro przeznaczone zostanie na badania i innowacje, w tym wsparcie na rzecz dekarbonizacji sektorów przemysłu emitujących duże ilości dwutlenku węgla oraz 0,7 mld euro na działania związane z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PGE prezentuje aktualizację strategii – w planie odejście od węgla do 2030 r. i więcej OZE (29 sierpnia 2023)Rozwój rynku OZE w Polsce – co go wstrzymuje, a co dopinguje? (23 sierpnia 2023)Rada UE przegłosowała przepisy pakietu Fit For 55 (26 kwietnia 2023)Przyjęto Zieloną Wizję Warszawy (21 kwietnia 2023)Przedstawiono pierwszy w Polsce projekt ustawy o ochronie klimatu (17 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony