Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Polska wieś potrzebuje pilnie 66 mln zł na instalacje wod-kan

Raport NIK o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin wiejskich dostarcza alarmujące dane o niedoinwestowaniu. Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą nie zapewnić ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości. Na najpilniejsze prace potrzeba 66 mln zł.

   Powrót       24 maja 2018       Woda   

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 12 gmin wiejskich oraz 12 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w latach 2015-2017 z obszaru województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Większość skontrolowanych przedsiębiorstw miała okresowe problemy z zachowaniem odpowiednich parametrów wody (mikrobiologicznych lub fizyko-chemicznych) i dostarczaniem odbiorcom wody dostatecznej jakości. W wodzie dostarczanej przez 7 na 12 przedsiębiorstw stwierdzono występowanie bakterii z grupy coli. Pomimo tych nieprawidłowości, odbiorcy płacili za wodę pełną cenę, co w ocenie NIK nie powinno mieć miejsca.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest przestarzała i ulega częstym awariom. W badanym okresie zanotowano 1315 awarii sieci, co skutkowało brakiem dostępu do wody pitnej przez średnio 9h podczas jednej awarii. W większości gmin przewody instalacji mają 20-60 lat., co stwarza ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody. Inspektorzy NIK ostrzegają, że na najpilniejsze potrzeby remontowe w kontrolowanych gminach potrzeba 66 mln zł. W przeciwnym razie, w ciągu najbliższych 5 lat pod znakiem zapytania stanie ciągłość dostaw wody, a ich jakość nie będzie spełniała norm.

Uwagę przykuwa też jakość zarządzania, przestrzeganie prawa i dbałość o przestrzeganie procedur. W 8 na 12 przypadków, rady gmin uchwalały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków bez wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń, a samorządy nie weryfikowały wniosków taryfowych. Obliczono, że w ciągu 10 lat, ceny wody w kontrolowanych gminach wzrosły średnio o 63 proc.(1)

Autorzy raportu podkreślają, że już po zakończeniu kontroli, gminy wprowadziły zasadnicze zmiany, ale okres ich obowiązywania jest jeszcze zbyt krótki, by je ocenić.

Urszula Kaczorowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ W tym samym okresie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększył się o 22,5 proc.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od mokradeł po wodociągi. Rekomendacje dla unijnego Niebieskiego Ładu (27 października 2023)Nadciąga Niebieski Ład. Jak wykorzystać szansę i współkształtować przepisy (23 października 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 3 – gospodarka wodna (05 października 2023)Niebieski Ład okazją dla Polski? Przedsiębiorcy chcą przeciwdziałać kryzysowi wodnemu (29 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony