Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.09.2021 24 września 2021

Uproszczono zasady udzielania pomocy państwa połączonej z unijnym wsparciem

   Powrót       26 lipca 2021       Management   

- Zapewniliśmy państwom członkowskim więcej możliwości udzielania pomocy, tak aby mogły wesprzeć dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową – bez konieczności uprzedniego zgłaszania takiej pomocy – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager. Komisja Europejska upraszcza zasady udzielania pomocy połączonej z unijnym wsparciem.

Czytaj: Kiedy będzie można ubiegać się o środki z Funduszu Modernizacyjnego?

Komisja Europejska rozszerzyła zakres ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, dzięki czemu państwa członkowskie będą mogły wdrażać niektóre środki pomocy bez uprzedniej kontroli ze strony Komisji. Zmienione przepisy dotyczą: (i) pomocy przyznawanej przez władze krajowe na projekty finansowane za pośrednictwem niektórych centralnie zarządzanych programów UE przewidzianych w nowych wieloletnich ramach finansowych oraz (ii) niektórych środków pomocy państwa, które mają za zadanie wspierać transformację ekologiczną i cyfrową, a równocześnie mają znaczenie dla odbudowy po gospodarczych skutkach pandemii koronawirusa.

Wyłączenie takiej pomocy z obowiązku uprzedniego zgłoszenia stanowi znaczne uproszczenie. Ułatwia ono państwom członkowskim szybkie przekazywanie pomocy, gdy spełnione są warunki ograniczające zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku.

- Komisja uprościła zasady pomocy państwa stosowane do finansowania krajowego, które wchodzi w zakres niektórych programów Unii. Zapewni to odpowiednie współdziałanie między unijnymi zasadami finansowania a zasadami pomocy państwa w czasie obowiązywania nowych wieloletnich ram finansowych. Zapewniliśmy także państwom członkowskim więcej możliwości udzielania pomocy, tak aby mogły wesprzeć dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową – bez konieczności uprzedniego zgłaszania takiej pomocy, a równocześnie bez tworzenia nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. Nowe przepisy ułatwią również państwom członkowskim szybkie zapewnienie bardzo potrzebnego finansowania, a tym samym wsparcie trwałej i zapewniającej odporność odbudowy po gospodarczych skutkach pandemii koronawirusa – oznajmiła wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Chcąc zapewnić odpowiednie współdziałanie między unijnymi zasadami finansowania a zasadami pomocy państwa w czasie obowiązywania nowych wieloletnich ramach finansowych, Komisja uprościła zasady pomocy państwa mające zastosowanie do krajowego finansowania projektów lub produktów finansowych, które wchodzą w zakres części niedawno przyjętych programów UE. Dzięki wprowadzonym zmianom do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych zapewniono spójność zasad dotyczących unijnego finansowania z zasadami pomocy państwa mającymi zastosowanie do tego rodzaju finansowania. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych zawiłości, a równocześnie chronić konkurencję na unijnym jednolitym rynku.

Mowa tu o krajowych środkach przeznaczonych na:

  1. operacje z zakresu finansowania i inwestycji wspierane z funduszu InvestEU;
  2. projekty z zakresu badań naukowych, rozwoju i innowacji (RD&I), które otrzymały tzw. pieczęć doskonałości w ramach programu „Horyzont 2020” lub programu „Horyzont Europa”, a także współfinansowane projekty badawczo-rozwojowe lub działania obejmujące łączenie zespołów w ramach tych dwóch programów;
  3. projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) znanej jako Interreg.

Wraz z tą zmianą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych państwa członkowskie mogą teraz bezpośrednio wdrażać te środki pomocy bez konieczności zgłaszania ich Komisji, która musi zostać poinformowana dopiero po fakcie. Wyłączenie pomocy w tych obszarach z obowiązku uprzedniego zgłoszenia jest możliwe dzięki zabezpieczeniom zawartym w programach UE, którymi zarządza centralnie Komisja. Wsparcie udzielane w ramach tych programów jest: (i) ukierunkowane na cel leżący we wspólnym interesie; (ii) wymierzone w istniejące niedoskonałości rynku lub służy osiągnięciu celów spójności społeczno-gospodarczej; (iii) ograniczone do niezbędnej kwoty minimalnej.

Ponadto wraz ze zmianą ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych Komisja stwarza państwom członkowskim dodatkowe możliwości udzielenia pomocy potrzebnej na dwojaką transformację, tak aby mogły one również szybko wspierać przedsiębiorstwa potrzebujące finansowania w walce ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa.

Pomoc potrzebna do osiągnięcia tych celów, która została wyłączona z obowiązku uprzedniego zgłoszenia Komisji, będzie istotna dla dalszych przygotowań do okresu pokryzysowego. Nowe kategorie pomocy wyłączone z obowiązku zgłoszenia wchodzą w zakres obszarów polityki, które są priorytetami w ramach dwojakiej transformacji. Pomoc udzielana w tych obszarach będzie również wspierać odbudowę w kontekście gospodarczych skutków kryzysu związanego z koronawirusem i zagwarantuje, że odbudowa ta przyczyni się do przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę. Chodzi tu o następujące kategorie pomocy:

  1. pomoc na projekty dotyczące efektywności energetycznej budynków;
  2. pomoc na infrastrukturę ładowania i tankowania niskoemisyjnych pojazdów drogowych;
  3. pomoc dla stałych sieci szerokopasmowych, sieci telefonii komórkowej 4G i 5G, pomoc na niektóre projekty dotyczące transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej oraz niektóre bony.

Kontekst

Zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie muszą informować Komisję Europejską o wszelkiej pomocy państwa i mogą wdrażać ją dopiero po jej zatwierdzeniu przez Komisję. Unijne rozporządzenie upoważniające dotyczące pomocy państwa umożliwia Komisji stwierdzenie, że niektóre kategorie pomocy państwa są zgodne z jednolitym rynkiem i są w związku z tym wyłączone z obowiązku powiadomienia przewidzianego w Traktacie.

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wkrótce rusza nabór (22 września 2021)Bogatynia: Otwarto punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” (22 września 2021)Pierwszy nabór dla sektora transportu w ramach Łącząc Europę 2021-2027 ogłoszony (20 września 2021)Konsultacje projektu planu strategicznego dla rolnictwa zakończone (17 września 2021)Śląsk: Ponad 80 mln zł dotacji autobusy wodorowe (15 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony