Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii MPWiK m.st. Warszawie S.A.
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

Ponad 197 mln zł dla ośmiu miejścowości na nowoczesne systemy wod-kan

a+a-    Powrót       08 sierpnia 2018       Woda   

Mieszkańcy następnych ośmiu miejscowości w Polsce będą korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, których rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze z Funduszu Spójności – łącznie ponad 197 mln zł – trafią do: Celestynowa, Chełmży, Chojnic, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny, Strzelec Opolskich i Tarnowa Podgórnego.

Koszt całkowity tych inwestycji wyniesie prawie 380 mln zł, a źródłem dofinansowania (ponad 197 mln zł) będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w ramach II osi priorytetowej, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z instytucją pośredniczącą – Ministerstwem Środowiska (instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Umowy z ośmioma beneficjentami zawarto na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Dotychczas, w ramach trzeciego konkursu z działania 2.3, NFOŚiGW podpisał już 120 porozumień dotyczących projektów wod-kan w całej Polsce.

Blisko 22 mln zł na budowę sieci w Celestynowie

21 995 469 zł dofinansowania otrzymała gmina Celestynów na projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. Całkowity koszt projektu wyniesie 42 209 298 zł, przy równoczesnym zaangażowaniu środków własnych beneficjenta. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Celestynów oraz Karczew o długości ponad 39 km.

Ponad 13 mln zł na rozbudowę sieci w Chełmży

„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” – projekt zgłoszony przez Gminę i Miasto Chełmża otrzymał wsparcie w wysokości 13 429 834 zł. Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 25 755 027 zł. Jego składową – oprócz unijnej dotacji – będzie jeszcze niskooprocentowana pożyczka, udzielona przez NFOŚiGW Gminie Chełmża w wysokości 7 000 000 zł, oraz gminne środki własne.

Blisko 13 mnl zł ma gospodarkę wod-kan w Chojnicach

NFOŚiGW przekaże 12 820 837 zł dofinansowania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 24 554 784 zł. Oprócz zaangażowania środków własnych, beneficjent wykorzysta niskooprocentowaną pożyczkę udzieloną przez NFOŚiGW w wysokości 7 000 000 zł.

Projekt realizowany będzie przez JRP (jednostka realizująca projekt), która wyodrębniona zostanie w strukturach GZGK Sp. z o.o. i będzie obejmował kilka zadań inwestycyjnych.

Ponad 68 mln zł na gospodarkę ściekową w Łodzi

Miasto Łódź otrzyma dofinansowanie w wysokości 68 851 434 zł na projekt pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. W finansowanie działań zaangażowane będą także środki własne beneficjenta, a koszt całkowity projektu wyniesie 132 541 720 zł.

Projekt realizowany będzie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM) i będzie obejmował kilka zadań inwestycyjnych. Modernizacja oczyszczalni ma zakończyć się do końca 2022 r.

Ponad 2,5 mln zł na uporządkowanie gospodarki wod-kan w Pruszczu Gdańskim

Kwota 2 583 652 zł subwencji trafi do firmy Eksploatator Sp. z o.o. w Straszynie, która przeprowadzi inwestycję na ternie aglomeracji Gdańsk w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pruszcz Gdański”.

Koszt całkowity wszystkich działań budowlanych przewidziano tu na poziomie 3 738 697 zł (zostaną uruchomione również środki własne beneficjenta). Głównym zakresem przedsięwzięcia będzie budowa ok. 5 km kanalizacji sanitarnej oraz budowa ok. 1 km sieci wodociągowej.

Ponad 28 mln zł na budowę kanalizacji w Skawinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie otrzyma 28 192 092 zł, w formie dotacji na projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – Etap II”. Całkowity koszt projektu sięgnie 55 449 831 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 32 km oraz stacja uzdatniania wody.

Ponad 36 mln zł na modernizację oczyszczalni w Strzelnach Opolskich

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał subwencję w wysokości 36 665 659 zł Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”. Koszt całej inwestycji wyniesie tu 71 173 815 zł. W projekt zostaną zaangażowane środki własne beneficjenta, który dodatkowo otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 14 307 139 zł.

Ponad 12 mln zł na rozbudowę oczyszczalni w Tarnowie Podgórnym

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” zostanie dofinansowany kwotą 12 615 266 zł. Całkowity jego koszt wyniesie 24 340 043 zł, przy czym obok zaangażowania środków własnych beneficjenta w planie finansowym przewidziane zostało jeszcze pozyskanie niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 7 173 386 zł.

Działania projektowe skupią się na rozbudowie miejscowej oczyszczalni ścieków, a konkretnie zwiększeniu jej przepustowości z 4 000 m3 do 8 000 m3. Zostaną one zakończone do końca 2020 r.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 151 mln zł na 26 projektów wod-kan w całej Polsce (15 lutego 2019)Hydroprezentacje XXII – współpraca i bezpieczeństwo (11 lutego 2019)Zbójno: Modernizacja systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków (11 lutego 2019)Większe dofinansowanie UE do inwestycji Wodociągów Białostockich (11 lutego 2019)Podejrzany o niewłaściwe postępowanie ze ściekami został zatrzymany (07 lutego 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony