Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Poznań w trzecim wymiarze – model 3D i jego możliwości

Model miasta zawiera informacje o niemal 100 tys. budynków, umożliwia wieloaspektowe analizy danych przestrzennych oraz wspomóc ma tworzenie planów ewakuacji ludności na wypadek klęsk żywiołowych – z możliwości tych można skorzystać już w Poznaniu.

   Powrót       27 lutego 2019       Planowanie przestrzenne   

Wiele europejskich miast już od lat zarządzanie przestrzenią miejską opiera na modelach trójwymiarowych. Obecnie ich zalety doceniane są również w Polsce, czego przykładem jest projekt zrealizowany w Poznaniu. Dostrzeżono tam bowiem potencjał, jaki niesie za sobą modelowanie trójwymiarowe na podstawie danych gromadzonych w miejskich zasobach geodezyjnych czy rejestrach zawierających dane przestrzenne.

Innowacyjne w skali kraju rozwiązanie

Budowa modelu 3D miasta wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji zrealizowana została przez zewnętrzną firmę na zlecenie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Jego realizacja, wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla przyszłych użytkowników, trwała dziewięć miesięcy (październik 2017 - czerwiec 2018). Model dostępny jest dla wszystkich mieszkańców, urzędników administracji, inwestorów czy pracowni architektonicznych na dedykowanej platformie internetowej(1). Zapewnić ma on bezpośredni dostęp do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. - Model 3D będzie wspierał działania miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego – czytamy na stronie portalu miasta.

W ramach projektu utworzone zostały dwa stopnie uszczegółowienia danych. Pierwszy poziom LOD1 (ang. Level of detail 1) przedstawia podstawę obiektu oraz jego dach w formie brył o jednakowej wysokości. Dokładniejszy kształt budynków wraz ze strukturą dachów przedstawia kolejny poziom - LOD2 (ang. Level of detail 2). Oba poziomy podlegają ciągłej aktualizacji.

Wizualizacja zanieczyszczeń powietrza

Dzięki uwzględnieniu różnych poziomów szczegółowości obiektów miejskich, ukształtowania terenu oraz zieleni miejskiej uzyskano możliwość tworzenia wieloaspektowych analiz oraz wizualizacji zjawisk przestrzennych. Jak podaje wykonawca systemu, przestrzenny model miasta pozwala na analizę „rozkładu zanieczyszczeń powietrza, hałasu czy pól elektromagnetycznych, a także wizualizację potencjału solarnego wybranych budynków”. Ponadto użytkownicy platformy mają dostęp do szczegółowych informacji zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – mowa tu np. o dopuszczalnej wysokości projektowanej zabudowy.

Wsparcie konsultacji społecznych i zarządzania kryzysowego

Modelowanie trójwymiarowe ma mieć pozytywny wpływ na prowadzone przy okazji realizacji niektórych inwestycji konsultacje społeczne. Podmioty zaangażowane w dane przedsięwzięcie w bardziej przystępny sposób uzyskają bowiem informacje na temat potencjalnego wpływu nowobudowanych obiektów na środowisko.

Trójwymiarowy model miasta może być wykorzystywany także w zarządzaniu kryzysowym – pozwala bowiem przygotować symulację klęsk żywiołowych a tym samym wspomóc może proces tworzenia planów ewakuacji zagrożonej ludności.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Model 3D miasta dostępny jest na stronie:
http://sip.geopoz.pl/sip

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Poznać lepiej reformę. Baza wiedzy o zmianach w systemie planowania przestrzennego (20 listopada 2023)Forum Mieszkaniowe 2023 - podsumowanie wydarzenia (18 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - korzyści dla dewelopmentu OZE (04 października 2023)Nowe regulacje w obszarze planowania przestrzennego. Projekt rozporządzenia MRiT (28 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony