Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Negatywna opinia NGO ws. ustawy o parkach narodowych

Organizacje pozarządowe negatywnie oceniają projekt ustawy o parkach narodowych. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace i Greenmind apelują o odrzucenie projektu ustawy i stworzenie nowych przepisów.

   Powrót       23 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   

Długo wyczekiwany projekt ustawy o parkach narodowych nie spotkał się z aprobatą Pracowni na rzez Wszystkich Istot, Greenpeace i Geeenmind. Organizacje te wskazują, że „zamiast wzmocnienia ochrony przyrody i umożliwienia tworzenia nowych parków narodowych, ustawa czyni z nich ostatecznie łup dla politycznych interesów” w związku z czym apelują o odrzucenie projektu i rozpoczęcie prac nad nowym aktem prawnym. - Po Lex Szyszko (masowa wycinka drzew w miastach), Lex Inwestor (lokowanie uciążliwych inwestycji nawet 101 m od domów) i Lex Izera (oddanie lasów publicznych pod przedsięwzięcia Skarbu Państwa) przyszła pora na osłabienie ochrony przyrody parków narodowych. Projekt zniesie prawne bariery w lokowaniu szkodliwych inwestycji na terenie parku, a opinie w tym zakresie wydawać będzie dyrektor z nadania politycznego – czytamy w opinii organizacji.

O głównych założeniach projektu ustawy o parkach narodowych pisaliśmy w artykule pt. Projekt ustawy o parkach narodowych przekazany do konsultacji. Zachęcamy także do lektury wywiadu z Małgorzatą Golińską, wiceminister klimatu i środowiska.

Jakie uwagi mają NGO-sy?

Zdaniem NGO, projekt przedłuża istniejącą od lat stagnację w tworzeniu nowych i poszerzaniu już istniejących parków narodowych. Jak wskazano, pomimo że kraje członkowskie UE muszą zwiększyć obszary ściśle chronione do 10 proc. powierzchni UE, od 20 lat w Polsce nie powstał nowy park narodowy, a te istniejące obejmują zaledwie 1 proc. powierzchni kraju. Organizacje wskazują, że projektowane przepisy w znacznym stopniu osłabiają ochronę parków narodowych – m.in. poprzez rozszerzenie katalogu inwestycji celu publicznego, wobec których możliwe jest wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku narodowym. - Zmiana ta otwiera możliwość podjęcia próby eksploatacji złoża węgla kamiennego Orzechów w granicach Poleskiego Parku Narodowego. Innym zagrożeniem jest budowa zbiorników wodnych w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego, o co od lat zabiega biznes narciarski – czytamy.

Odniesiono się także do zawartej w projekcie ustawy propozycji zniesienia konkursów na stanowiska dyrektorów parków narodowych. – Dyrektorzy parków będą powoływani i odwoływani przez ministra resortu środowiska. Spowoduje to obsadzanie kluczowych dla ochrony polskiej przyrody stanowisk, zamiast specjalistami i praktykami w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi, osobami z nadania politycznego bez odpowiednich kompetencji. Skutki są łatwe do przewidzenia. Zmiana prawa oznacza podporządkowanie ochrony przyrody w parkach narodowych partykularnym interesom polityków i powiązanych z nimi biznesów – wskazano.

Finansowanie parków narodowych

Jak czytamy w przesłanych uwagach do projektu ustawy, wbrew powtarzanej opinii projekt nie rozwiązuje problemu niedofinansowania parków narodowych. - Projekt przewiduje coroczne dofinansowanie parków narodowych z Funduszu Leśnego zamiast obecnego dofinansowywania poszczególnych zadań wybieranych przez Lasy Państwowe. Projektodawca określa wysokość tych środków na 25 proc. planowanego na początek danego roku stanu środków Funduszu Leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach, jednak nie mniej niż 35 mln zł rocznie. W praktyce, biorąc pod uwagę, jaki w ostatnich latach był stan środków tej części Funduszu Leśnego, do której odwołuje się projektodawca, dotacja będzie wynosić maksymalnie 35 mln zł, czyli mniej więcej tyle, ile Lasy Państwowe przeznaczały na parki narodowe do tej pory – wskazano. Organizacje zwracają uwagę w tym kontekście na konieczność „dodatkowego sfinansowania działalności zbiurokratyzowanej jednostki centralnej Polskich Parków Narodowych” oraz „wysoką obecnie inflację”, co w konsekwencji „oznacza pogorszenie a nie polepszenie stanu finansowania parków narodowych”.

- Dlatego, dla dobra polskiej przyrody, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Fundacja Greenpeace Polska wzywają o wycofanie projektu i przystąpienie do pilnego opracowania przepisów, które realnie służyć będą polskiej przyrodzie i wzmocnią, a nie osłabią, polskie parki narodowe – skonkludowano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

LIFE i NFOŚiGW wspomogą MON przy budowaniu resortowego systemu ochrony przyrody (19 stycznia 2023)NIK o przebiegu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia ws. Świętokrzyskiego Parku Narodowego (04 października 2022)Raport o drodze wodnej E40 – zagrożenie dla gatunków chronionych (27 września 2022)Czternaście mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (23 września 2022)Umowa na kategoryzację obszarów chronionych (02 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony