Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Sejm za jedną poprawką Senatu do noweli Prawa ochrony środowiska

   Powrót       08 lipca 2022       Ryzyko środowiskowe   

Sejm zaakceptował jedną z trzech senackich poprawek do noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Miała ona chrakter redakcyjny. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowe przepisy określają maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych. Nowela umożliwia m.in. przedłużenie do 2023 r. zaliczenie paliw z biomasy jako paliw zeroemisyjnych. Zmieni się też definicja stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Chodzi o uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających ok. 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Ustawa przewiduje również zmianę terminu przekazania do ministra klimatu przez zarządy województw informacji o przyjęciu uchwały sejmiku województw programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

4 lata na dokonanie przeglądu norm jakości dla paliw stałych

Nowe przepisy zakładają ponadto, że Minister Klimatu i Środowiska będzie miał cztery lata - a nie dwa jak obecnie - na dokonanie przeglądu norm jakości dla paliw stałych. Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw jako paliwa stałe wymienia m.in.: węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego; produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania; biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa czy węgiel brunatny.

Czytaj też: Będzie można kopcić? Rząd czasowo zawiesił normy jakości węgla

Nowela Prawa ochrony środowiska zakłada także, że Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Nowe przepisy uszczelnić mają też system zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Ustawa pozwoli również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowela Prawa górniczego i geologicznego do poprawki. Samorządy są na „nie” (27 września 2022)Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pt. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji (22 września 2022)PE przygląda się zarządzaniu lasami w Polsce. Wizytacja Komisji PETI (21 września 2022)Ostatnie dni rejestracji na studia Prawo ochrony środowiska. Co w programie? (13 września 2022)KE wzywa do lepszego stosowania unijnych przepisów ochrony środowiska (09 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony