Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Problematyczne odpady biodegradowalne

Brak formalnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami biodegradowalnymi stanie się przyczyną kolejnych podwyżek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami – twierdzą eksperci. Zdaniem resortu środowiska problem rozwiążą biogazownie.

   Powrót       02 kwietnia 2019       Odpady   

Gospodarka odpadami biodegradowalnymi stanowiła główny temat zeszłotygodniowej debaty z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka, wiceministra środowiska Sławomira Mazurka oraz przedstawicieli branży gospodarki odpadami zrzeszonymi w Forum Gospodarki Odpadami. Jak wskazywano podczas spotkania, jeżeli przedsiębiorstwom i samorządom nie zostaną udostępnione instrumenty prawne umożliwiające lepsze finansowanie technologii oraz wspomagające rynki zbytu dla powstałego kompostu, frakcja ta stanie się przyczyną kolejnych podwyżek za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

O tym dlaczego, zdaniem ekspertów, muszą wzrosnąć opłaty za gospodarowanie odpadami, pisaliśmy tutaj.

Problemy natury formalnej

Jak mówiono na spotkaniu, problemów z zagospodarowaniem frakcji odpadów ulegających biodegradacji jest wiele. To m.in. skomplikowane, niejasne wymogi prawne, zbyt niskie limity przyjęć tej frakcji do poszczególnych instalacji czy brak gwarancji rynku zbytu powstałego kompostu. Problem stanową także brak strategii zagospodarowania tego typu odpadów oraz uciążliwy mechanizm certyfikacji wyrobów powstających z jej przetworzenia. – Kompostownia przetwarzająca frakcję bio musi wystąpić o zgodę, która kosztuje od 20 do 50 tys. zł. Nie wyobrażam sobie, żeby koszty tej wysokości udźwignęła mała, gminna kompostownia – zwrócił uwagę przewodniczący Rady RIPOK Piotr Szewczyk.

- Zbiórka bioodpadów wymaga zapewnienia odpowiednich mocy przerobowych w instalacjach spełniających kosztowne wymagania technologiczne dla tego strumienia – mówił prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami Tomasz Uciński. Zdaniem ekspertów, konieczne jest zatem wprowadzenie efektywnych instrumentów finansowych pozwalających na modernizację i rozbudowę tego typu instalacji.

Rozwiązaniem są biogazownie

Tymczasem, zdaniem ministra środowiska Henryka Kowalczyka szansą na rozwiązanie zaistniałych problemów są biogazownie. Jak mówił, z uwagi na fakt, że instalacje fermentacji bioodpadów i odpadów kuchennych stanowią alternatywę dla biogazowni rolniczych, należy w nie inwestować. – Całą nadzieję upatruję w programie Ministra Energii, który jest zobowiązany do tworzenia odpowiedniego udziału OZE w miksie energetycznym (…). Biogazownia jest doskonałym do tego narzędziem – mówił Kowalczyk.

Zwolnienie z części opłat

Jak zaznaczył wiceminister Sławomir Mazurek, poprzez nadzór nad prawidłowo wykonaną selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz podejmowanie działań edukacyjnych, gminy mogą ponadto „ realnie oddziaływać na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową". Jak dodał, omawiany obecnie projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada m.in. możliwość zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują odpady biodegradowalne we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Bierkowo: Nawóz organiczny i biogaz z instalacji komunalnej (10 października 2022)Nie będzie odgórnego obowiązku stosowania worków biodegradowalnych na odpady (13 września 2022)Recykling bioodpadów w Polsce – ogromna skala zaprzepaszczonych możliwości (13 października 2021)Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony