Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

KE przedstawiła plan prac na 2023 r. Energetyka i ochrona klimatu wśród priorytetów

W 2023 r. Komisja Europejska dokona przeglądu Agendy 2030 i reformy rynku energii. Przygotowane zostaną także przepisy ws. surowców krytycznych i zmniejszenia ilości odpadów tekstylnych i spożywczych.

   Powrót       19 października 2022       Zrównoważony rozwój   

18 października 2022 r. Komisja Europejska przyjęła program prac(1) na 2023 r. Wśród priorytetów KE są działania zmierzające do sprostania najpilniejszym wyzwaniom, takim jak kryzys energetyczny i zmiany klimatu. W programie zawarto szereg nowych inicjatyw politycznych oraz listę obszarów, w ramach których wnioski ustawodawcze powinny być traktowane priorytetowo w procesie legislacyjnym.

- W ciągu ostatniego roku stanęliśmy w obliczu zderzenia kryzysów, spowodowanego barbarzyńską inwazją Rosji na Ukrainę. W 2023 r. będziemy realizować ambitny program dla obywateli - rozwiążemy problem wysokich cen energii, aby zmniejszyć obciążenie rodzin i przedsiębiorstw w całej Europie, jednocześnie przyspieszając naszą ekologiczną transformację. W kraju i na całym świecie będziemy bronić demokracji i praworządności – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Przegląd Agendy 2030

Prace Komisji będą nadal kierowane wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ we wszystkich obszarach polityki. KE zapowiada, że w 2023 r. przedstawiony zostanie „pierwszy dobrowolny przegląd realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez UE”. - UE pozostanie zaangażowana w rozwiązywanie kryzysów w innych częściach świata i promowanie znaczących wielostronnych rozwiązań globalnych wyzwań, w szczególności poprzez przegląd Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poprzez wzmocnienie naszych stosunków z międzynarodowymi instytucjami finansowymi – wyjaśniono.

Ceny gazu bez wpływu na ceny prądu

W kontekście kryzysu energetycznego działania KE w 2023 r. zorientowane będą na przeprowadzeniu reformy rynku energii elektrycznej UE, która m.in. zmieni wpływ cen gazu na ceny energii elektrycznej. KE ma zaproponować ponadto utworzenie Europejskiego Banku Wodoru, w ramach którego zainwestuje 3 mld euro w uruchomienie rynku wodoru w UE.

Zrównoważony transport

Prace KE w 2023 r. będą skupiać się także na transporcie towarowym. - Będziemy również pracować nad dalszym ekologizowaniem transportu towarowego w celu zmniejszenia emisji i zanieczyszczeń pochodzących z transportu w miarę przechodzenia na bardziej inteligentną i zrównoważoną mobilność – wskazano.

Mniej odpadów, więcej recyklingu

Planowane są także działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów i ich wpływu na środowisko. - Około 20% żywności produkowanej w UE jest marnowane, co znacznie wpływa na zasoby naturalne, osłabia ekosystemy i przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Aby temu zaradzić, podejmiemy działania w zakresie zmniejszenia ilości odpadów spożywczych. Ponieważ w UE wyrzuca się około 11 kilogramów tekstyliów na osobę rocznie, będziemy również działać na rzecz poprawy recyklingu tekstyliów i zapewnienia, że producenci ponoszą większą odpowiedzialność za przetwarzanie odpadów – czytamy w komunikacie KE.

Akt prawny w sprawie surowców krytycznych

W przyszłym roku KE zaproponuje ponadto unijny akt prawny w sprawie surowców krytycznych, „aby zapewnić odpowiednie i zróżnicowane dostawy dla europejskiej gospodarki cyfrowej, jak również dla zielonej transformacji - oraz nadać priorytet ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi”.

W ramach odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” (z ang. Zakończmy epokę klatek) w 2023 r. KE planuje ponadto dokonać przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Zaproponowany zostanie także przegląd rozporządzenia REACH czy rozporządzenia w sprawie etykietowania wyrobów włókienniczych (w oparciu o wymogi zawarte w proponowanym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów).

Co dalej?

W następnym kroku Komisja rozpocznie dyskusje z Parlamentem Europejskim i Radą w celu ustalenia listy wspólnych priorytetów legislacyjnych, w odniesieniu do których współprawodawcy zgadzają się podjąć szybkie działania.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowy Ład dla zapylaczy. Kolejna inicjatywa obywatelska stanie się prawem UE (26 stycznia 2023)Popyt na recyklat w dużym stopniu kształtuje branża odzieżowa (26 stycznia 2023)Ciężar ekonomiczny kryzysu energetycznego na barkach mieszkańców i firm. Reforma unijnego rynku ma to zmienić (24 stycznia 2023)UE i kraje partnerskie uruchamiają „Koalicję ministrów handlu ds. klimatu” (20 stycznia 2023)Posłowie PE za zakazem eksportu odpadów z tworzyw sztucznych (18 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony