Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Zielono-niebieska infrastruktura i zrównoważona turystyka. Program rozwoju północno-wschodnich obszarów

   Powrót       26 marca 2024       Planowanie przestrzenne   

Rada Ministrów przyjęła wieloletni „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”. Ministra funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i wiceminister Jacek Protas w Białej Podlaskiej zainaugurowali jego wdrażanie.

„Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” został przygotowany przez ekspertów i urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy na terenach, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji Rosji na Ukrainę i kryzysu na granicy polsko-rosyjskiej i polsko-białoruskiej. Swoim zasięgiem obejmuje cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko¬mazurskie.

- Dzisiaj (25 marca br. - przyp red.) Rada Ministrów podjęła decyzję, żeby uruchomić program rządowy adresowany do 184 gmin i 4 miast powiatowych. Ma wesprzeć te regiony Polski, które są przy granicy i mierzą się ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i równocześnie totalitarnego reżimu na Białorusi. W ten sposób rząd chce pokazać narodową solidarność z mieszkańcami tych rejonów Polski – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz (...).

Pieniądze dla samorządów z północno-wschodniej Polski

Z finansowego wsparcia będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego (JST) z 25 powiatów północno-wschodniego pasa przygranicznego, w tym cztery miasta na prawach powiatu – Suwałki, Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm. W sumie na lata 2024-2030 na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju JST północno-wschodnich obszarów przygranicznych przeznaczymy co najmniej 625 mln zł, włącznie z wkładem własnym JST. Na środki programu składają się dotacje z budżetu państwa w wysokości 500 mln zł, z czego na każde z województw przypada 125 mln zł. Dodatkowe 125 mln zł stanowić będą środki własne JST. Tylko w 2024 r. samorządy będą miały do wydania 125 mln zł pochodzących z dotacji. Dysponentem tych pieniędzy będzie wojewoda.

Główne założenia programu

Program składa się z czterech podstawowych działań objętych wsparciem. Są to m.in.:

  1. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
  2. stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;

W ramach tych działań na dofinansowanie w szczególności mogą liczyć projekty z takich obszarów jak (..):

1. Zielona i niebieska infrastruktura

  • projektowanie, budowa lub modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych;
  • zazielenianie obszarów i zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych w miastach;

2. Zrównoważona turystyka

  • modernizacja, budowa nowych lub rozbudowa istniejących turystycznych szlaków rowerowych i pieszych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą – zielone parkingi, miejsca odpoczynku i postoju na trasie wraz z wiatami i toaletami;
  • ogólnodostępne punkty widokowe;
  • tworzenie zielonych parkingów (do max. 60 aut osobowych) przy obiektach zabytkowych udostępnionych do zwiedzania lub stanowiących lokalną aatrakcję turystyczną;
  • tworzenie punktów informacji turystycznej (...).

Dialog z samorządami

W toku prac nad Programem przedstawiciele MFiPR zorganizowali szereg konsultacji z samorządowcami. Odbyły się one w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Ich efektem było m.in. rozszerzenie obszaru wsparcia z 22 do 25 powiatów poprzez włączenie powiatów znajdujących się w Przesmyku Suwalskim.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Joanna Piekutowska na stanowisku Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (16 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)Pełczyńska-Nałęcz o inwestowaniu w m.in. zieloną tranformację. Polityka Spójności i KPO (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony