Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Zielono-niebieska infrastruktura i zrównoważona turystyka. Program rozwoju północno-wschodnich obszarów

   Powrót       26 marca 2024       Planowanie przestrzenne   

Rada Ministrów przyjęła wieloletni „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”. Ministra funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i wiceminister Jacek Protas w Białej Podlaskiej zainaugurowali jego wdrażanie.

„Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” został przygotowany przez ekspertów i urzędników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy na terenach, które najbardziej ucierpiały na skutek agresji Rosji na Ukrainę i kryzysu na granicy polsko-rosyjskiej i polsko-białoruskiej. Swoim zasięgiem obejmuje cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko¬mazurskie.

- Dzisiaj (25 marca br. - przyp red.) Rada Ministrów podjęła decyzję, żeby uruchomić program rządowy adresowany do 184 gmin i 4 miast powiatowych. Ma wesprzeć te regiony Polski, które są przy granicy i mierzą się ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i równocześnie totalitarnego reżimu na Białorusi. W ten sposób rząd chce pokazać narodową solidarność z mieszkańcami tych rejonów Polski – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz (...).

Pieniądze dla samorządów z północno-wschodniej Polski

Z finansowego wsparcia będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego (JST) z 25 powiatów północno-wschodniego pasa przygranicznego, w tym cztery miasta na prawach powiatu – Suwałki, Przemyśl, Biała Podlaska i Chełm. W sumie na lata 2024-2030 na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju JST północno-wschodnich obszarów przygranicznych przeznaczymy co najmniej 625 mln zł, włącznie z wkładem własnym JST. Na środki programu składają się dotacje z budżetu państwa w wysokości 500 mln zł, z czego na każde z województw przypada 125 mln zł. Dodatkowe 125 mln zł stanowić będą środki własne JST. Tylko w 2024 r. samorządy będą miały do wydania 125 mln zł pochodzących z dotacji. Dysponentem tych pieniędzy będzie wojewoda.

Główne założenia programu

Program składa się z czterech podstawowych działań objętych wsparciem. Są to m.in.:

  1. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego;
  2. stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki;

W ramach tych działań na dofinansowanie w szczególności mogą liczyć projekty z takich obszarów jak (..):

1. Zielona i niebieska infrastruktura

  • projektowanie, budowa lub modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych;
  • zazielenianie obszarów i zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych w miastach;

2. Zrównoważona turystyka

  • modernizacja, budowa nowych lub rozbudowa istniejących turystycznych szlaków rowerowych i pieszych wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą – zielone parkingi, miejsca odpoczynku i postoju na trasie wraz z wiatami i toaletami;
  • ogólnodostępne punkty widokowe;
  • tworzenie zielonych parkingów (do max. 60 aut osobowych) przy obiektach zabytkowych udostępnionych do zwiedzania lub stanowiących lokalną aatrakcję turystyczną;
  • tworzenie punktów informacji turystycznej (...).

Dialog z samorządami

W toku prac nad Programem przedstawiciele MFiPR zorganizowali szereg konsultacji z samorządowcami. Odbyły się one w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie i Olsztynie. Ich efektem było m.in. rozszerzenie obszaru wsparcia z 22 do 25 powiatów poprzez włączenie powiatów znajdujących się w Przesmyku Suwalskim.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ireneusz Fąfara nowym prezesem Orlenu (11 kwietnia 2024)Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy (09 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Wspólne badania i inwestycje. UE sięga po surowce krytyczne z Azji Środkowej (08 kwietnia 2024)GIOŚ rekrutuje (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony