Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Wywóz nieczystości ciekłych z osadników oczyszczalni przydomowych – rozporządzenie uwzględni nową definicję

   Powrót       23 stycznia 2023       Woda   
Wywóz nieczystości ciekłych

W związku z ubiegłoroczną zmianą Prawa wodnego, gminy będą musiały wkrótce podjąć nowe uchwały dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Ta potrzeba wynika z nowej definicji nieczystości ciekłych. Od lipca 2022 r. termin ten oznacza „ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków”. Rozszerzyła się zatem o nieczystości gromadzone przejściowo w osadnikach oczyszczalni przydomowych. Poza zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualizacja terminologii obejmuje również jej akty wykonawcze. Gminy muszą więc zaktualizować uchwały przygotowane na bazie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych. Z tego powodu, w połowie stycznia br. Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego, zaktualizowanego rozporządzenia(1).

Co się zmieni?

Nowy akt prawny, po jego przyjęciu, będzie podstawą dla gmin do tworzenia uchwał określających warunki zezwolenia na opróżnianie szamb, osadników w instalacjach przydomowych oraz transport odebranej zawartości. Zmiana dotyczy jednak terminologii a, jak głosi ocena skutków regulacji, „projekt nie wpływa na możliwość prowadzenia działalności przez przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportem nieczystości ciekłych”. Dotychczasowe zezwolenia obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia.

Gminy natomiast będą miały 12 miesięcy na dostosowanie aktów prawa miejscowego, licząc od dnia ogłoszenia rozporządzenia (poprzednie przepisy wygasają 6 lutego 2023 r., można więc spodziewać się rychłej ścieżki).

W Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko można znaleźć m.in.:

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt dostępny w RCL
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368555/katalog/12945573#12945573

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Jaki procent PKB Polska przeznacza na ochronę środowiska? (05 września 2023)Sejm sprzeciwił się odrzuceniu przez Senat ustawy o rewitalizacji Odry (18 sierpnia 2023)Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Będą zmiany w jednostkowych stawkach opłat za usługi wodne (20 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony