Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Kolejne dwa projekty z oczekiwanych przez branżę rozporządzeń dla morskich farm wiatrowych już w RCL

Pierwszy z projektów dotyczy planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń. Drugi natomiast dotyczy ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej.

   Powrót       23 lipca 2021       Energia   

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń(1), który usuwa lukę prawną, jaka powstała na skutek rozpoczęcia projektu offshore na polskim Bałtyku. Celem rozporządzenia jest usprawnienie procedur administracyjnych związanych z budową morskich farm wiatrowych, a także minimalizacja zagrożeń dla środowiska morskiego oraz zdrowia i życia osób zaangażowanych w budowę i eksploatację farm w polskiej części Bałtyku. Określono merytoryczny zakres planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń.

Czytaj: Bezpieczeństwo pracowników priorytetem

Regulacja spełnia międzynarodowe wymogi

Brak regulacji w opisanym powyżej zakresie jest niekorzystny zarówno dla inwestorów planujących budowę morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, zobowiązanych do sporządzania ww. opracowań, jak również dla organów administracji morskiej realizujących zadania m.in. w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz ochrony środowiska morskiego, zobowiązanych do zatwierdzania ww. planów. Projektodawca argumentuje, że „wydanie przedmiotowego rozporządzenia zapewni, że przedkładane do zatwierdzenia przez dyrektora urzędu morskiego plany będą w sposób kompleksowy opisywać problematykę prowadzenia działań ratowniczych i zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, w tym przewidziane przez wytwórcę (właściciela farmy) siły i środki ratownicze dostosowane do zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska morskiego mogących wystąpić w związku z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych”.

Regulacje prawne przewidziane w projekcie rozporządzenia są zbieżne z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach, ponieważ ich celem jest zapewnienie spełniania przez państwo nadbrzeżne międzynarodowych wymogów dotyczących ratownictwa morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego.

Rozporządzenie w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej

Drugi akt to projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń(2). Podobnie jak w pierwszym przypadku, projekt ma wypełnić lukę prawną. W obowiązującym porządku prawnym brak jest regulacji określających merytoryczny zakres ekspertyz sporządzanych dla morskich farm wiatrowych budowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, dotyczących oceny wpływu farmy na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich, a także wpływu morskiej farmy wiatrowej na funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem statków będącego w dyspozycji organów administracji morskiej (Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego) oraz morskie systemy łączności radiowej (Światowy Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz System Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa).W Ocenie skutków regulacji (OSR) stwierdza się, że „wydanie przedmiotowego rozporządzenia zapewni, że przedkładane do zatwierdzenia przez dyrektora urzędu morskiego ekspertyzy nawigacyjne i ekspertyzy techniczne dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń będą w sposób kompleksowy opisywać problematykę wpływu morskich farm wiatrowych na systemy łączności morskiej i system kontroli ruchu statków, oraz planowanych sposobów i środków redukcji negatywnego wpływu farm wiatrowych na te systemy”. Ma też skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa żeglugi statków na obszarze i w rejonie morskich farm wiatrowych oraz minimalizację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska morskiego związanych z potencjalnymi wypadkami statków spowodowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem ww. systemów.

Czytaj: Sen o wiatrakach na polskim morzu właśnie się ziszcza

Planowane wykonanie przepisów ww. aktów prawnych to III kwartał 2021 r. W OSR wskazuje się ponadto, że bieżąca ewaluacja efektów obu projektów rozporządzeń będzie wykonywana na podstawie długości postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzania przez dyrektorów urzędów morskich planów dla morskich farm wiatrowych.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Treść projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu ratowniczego oraz planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349255
2/ Treść projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349254

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sector deal, czyli porozumienie, które ma dodać wiatru wiatrakom (17 września 2021)Offshore: PKN Orlen podpisuje porozumienie z GE Renewables Energy (26 sierpnia 2021)Morskie farmy wiatrowe w Polsce okiem prezesa Vestas (19 sierpnia 2021)Rząd planuje opłatę koncesyjną dla magazynów energii i zmianę opłaty dla offshore (30 lipca 2021)Nie zaprzepaśćmy bezprecedensowej szansy dla polskich portów (15 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony