Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Przecinek, który będzie kosztował Wody Polskie 180 tys. zł rocznie

Po prawie roku sporów z branżą turystyczną Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obniża dla niej tzw. podatek denny. Entuzjazmu przedsiębiorców nie podzielą z pewnością ci, którzy na tych opłatach zarabiają.

   Powrót       22 października 2018       Woda   

Do końca 2017 r. na podstawie przepisu art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne („starego” Prawa wodnego), z opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zwolnione były grunty oddane w użytkowanie dla potrzeb działalności służącej do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. Przepis był, co do zasady, skierowany do podmiotów nieprowadzących działalności usługowej. Ze zwolnienia korzystali jednak również niektórzy przedsiębiorcy, wykazując, że oddane im w użytkowanie grunty wykorzystywali na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Samowolę miało zakończyć „nowe” Prawo wodne, ale przyjęte na jego podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. spotkało się z ostrą krytyką branży turystycznej. Nowe rozporządzenie wychodzi więc na przeciw oczekiwaniom i obniża stawkę opłat aż dziesięciokrotnie. - Oczekiwanym efektem ma być powstrzymanie zagrożenia w postaci regresu turystyki wodnej, żeglarstwa i przemysłu jachtowego - czytamy w uzasadnieniu do projektowanej regulacji(1).

Na ratunek żeglarzom

Opłatę w wysokości 8,90 zł za każdy metr kw. uiścić musieli w tym roku przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową na należącym do Skarbu Państwa gruncie pokrytym wodą. Chodzi więc o sytuację, gdy z prowadzonej „na wodzie” działalności będący w praktyce tylko użytkownikiem gruntu inwestor czerpie realne zyski. W opinii organizacji zrzeszających żeglarzy i motorowodniaków, nałożenie powszechnego obowiązku uiszczania opłat, a w szczególności stawka tej opłaty, mogła spowodować istotne ograniczenie rozwoju branży w Polsce. - W związku z uznaniem zasadności ww. opinii, zasadnym jest zmniejszenie stawki opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie 1 m kw. gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością usługową - czytamy w projekcie nowego rozporządzenia. Regulacja zmienia brzmienie § 2 ust. 1 pkt 9 obowiązującego dziś rozporządzenia i jednocześnie obniża jednostkową stawkę opłaty rocznej z 8,90 zł na 0,89 zł za 1 m kw.

Drobny błąd pisarski?

Po stronie przedsiębiorców opowiedziała się nawet sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, która miesiąc temu odrzuciła wymijającą odpowiedź resortu gospodarki morskiej w sprawie obowiązujących stawek. - Z Państwa odpowiedzi wynika, jakby przy pisaniu regulacji przesunął Wam się przecinek. Możecie powiedzieć, że to drobny błąd pisarski, ale dla osób żyjących np. z turystyki to jest ich być albo nie być – mówił wtedy poseł Jacek Protas. Wydaje się więc, że przedstawiony przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia plasuje wspomniany przez posła przecinek we właściwym miejscu. Obniżenie stawki ucieszy zapewne przedsiębiorców, ale zasmuci zapewne kierownictwo PGW Wody Polskie, które straci z powodu zmiany wpływy wielkości ok. 180 tys. rocznie. To wydawałoby się kwotą stosunkowo niewielką, ale dla znajdujących się w i tak trudnej sytuacji finansowej Wód Polskich to z pewnością niemiła niespodzianka.

Termin wejścia w życie nowego rozporządzenia określono na IV kwartał 2018 r. Oznacza to, że „obniżone” opłaty zaczną obowiązywać przedsiębiorców od następnego roku.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12317151/12541395/12541396/dokument362730/dokument362735.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony