Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Nadchodzi przyspieszenie inwestycji sieciowych – kluczem optymalizacja i rozbudowa

Niedoinwestowany system sieciowy – jest to obecnie najprawdopodobniej największa bariera rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Rząd prowadzi prace nad rozwiązaniami przyspieszającymi inwestycje w sieci oraz wdrożenie nowych rozwiązań.

   Powrót       08 lutego 2023       Energia   
Sieci energetyczne

Zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi w kontekście rozwoju OZE w Polsce było przedmiotem pytań w interpelacji posłanki Joanny Jaśkowiak. Obecnie moc zainstalowana w OZE oscyluje na poziomie 22 GW. Trwają też prace nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040), która zgodnie z zapowiedziami ma zostać przedstawiona w połowie 2023 r. Mając na uwadze dotychczas wydane decyzje o warunkach przyłączenia oraz zawarte kontrakty w ramach systemów wsparcia, moc zainstalowana w 2025 r. powinna wynieść 28 GW, w 2030 r. – 50 GW. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje w odpowiedzi na interpelację, że inwestorzy aktualnie dysponują projektami instalacji OZE i warunkami ich przyłączenia do sieci o mocy ponad 30 GW.

Ministerstwo wyjaśnia, że dotychczas obserwowany dynamiczny rozwój OZE w Polsce może zostać ograniczony z powodu „wyczerpywania się możliwości przyłączeniowych sieci”. Jako główny powód wskazuje „bezprocedensową liczbę” składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia instalacji do sieci. Zgodnie z danymi PTPIREE, na koniec trzeciego kwartału 2022 r. wydane warunki przyłączenia do sieci objęły instalacje o mocy 12,4 GW, natomiast zawarte umowy – 22 GW. Skalę przyrostu składanych wniosków obrazują kolejne liczby. Jak czytamy, tylko w trzecim kwartale 2022 r. „wydano łącznie blisko 6,7 tys. warunków przyłączenia o łącznej mocy 12,2 GW. W stosunku do 2020 r. oznacza to wzrost o ponad 3,1 tys. warunków przyłączenia (wzrost o ponad 190%) oraz o ponad 6,5 GW (wzrost o ponad 214%)”. Tak gwałtowny wzrost przełożył się na lawinową liczbę pojawiających się odmów po stronie operatorów.

Czytaj też: Integracja generacji rozproszonej opartej na OZE – wnioski z Projektu DRES2Market

W czym tkwi problem? Sieci elektroenergetyczne posiadają ograniczone możliwości techniczne, więc nie ma możliwości „przyłączenia do sieci dystrybucyjnych dowolnej ilości źródeł wytwórczych energii”. Ma być on jednak rozwiązany w dwojaki sposób.

Po pierwsze - rozbudowa i modernizacja sieci

W najbliższym czasie branża może spodziewać się przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. Rząd prowadzi prace nad szeregiem regulacji w tym zakresie. Pierwszy pakiet zmian został zaproponowany w projekcie nowelizacji ustaw o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz innych ustaw (UD437). Proponuje się, by do wykazu strategicznych inwestycji dodać projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 100 kV. W ten sposób ma ulec skróceniu proces uzyskiwania pozwoleń oraz pozyskiwania gruntów.

Po drugie - optymalizacja

Ministerstwo informuje, że trwają prace nad optymalizacją istniejącego potencjału sieciowego. Jednym z rozwiązań jest tzw. cable pooling. Jest to koncepcja, która niedawno weszła do debaty publicznej i jest dyskutowana oraz postulowana przez branżę. Mechanizm jest już stosowany m.in. w Holandii. Polega on na współdzieleniu istniejących sieci przez instalacje OZE o różnych profilach wytwórczych. Przykładowo do tego samego punktu może być podłączona instalacja wiatrowa, która produkuje więcej energii w nocy, oraz fotowoltaika generująca najwięcej energii w ciągu dnia. Do tego duetu można dorzucić np. magazyn energii lub elektrolizer. Resort precyzuje, że w ramach propozycji „dopuszcza się składanie wniosków, w których podmiot występujący o określenie warunków przyłączenia może wskazać moc przyłączeniową na poziomie niższym niż suma mocy zainstalowanych źródeł (instalacji) objętych takim wnioskiem”. Wprowadzenie tego rozwiązania może odblokować rozwój OZE tam, gdzie jest to już niemożliwe.

Cable pooling jest jednym z proponowanych działań przez ekspertów think tanku Forum Energii. Kluczowa jest też aktualizacja PEP 2040, KPEiK, rozwój linii bezpośrednich oraz „zobligowanie operatorów sieci dystrybucyjnych do transparentnego przygotowania planów rozwoju sieci, dopasowanego do potencjału rozwoju OZE”.

W tym zakresie wypowiada się też branża. Dr Michał Michalski, prezes Polenergii, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, wskazał, że Polska powinna „wykorzystać to, co już mamy i efektywniej stabilizować sieć nowymi sposobami, a nie tylko i wyłącznie myśleć o nowych inwestycjach i dalszej rozbudowie sieci”.

Czytaj też: Polska powinna efektywniej wykorzystywać nadwyżki energii z OZE

W nowelizacji ustawy o OZE (UC99) planowana jest modyfikacja definicji hybrydowej instalacji OZE, która ma umożliwić połączenie źródeł wytwórczych o odmiennej charakterystyce oraz zapewnić „sterowalność” OZE. Ministerstwo klimatu i środowiska informowało Teraz-Środowisko w styczniu, że projekt ustawy został skierowany do Komitetu ds. Europejskich oraz Komitetu Cyfryzacji Rady Ministrów do dalszych prac.

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska spodziewa się, że Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy w pierwszym kwartale br. i niezwłocznie przekaże do prac parlamentarnych. Termin przyjęcia projektu ustawy będzie uzależniony od tempa prac legislacyjnych w Parlamencie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża nadzieję, że projekt uzyska poparcie większości Parlamentu umożliwiającą jego sprawne procedowanie - czytamy w odpowiedzi.

Trwają też prace nad projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych (UD453). Nowe elektrownie mają zwiększyć stabilność i elastyczność systemu elektroenergetycznego.

Z kolei 1 grudnia 2022 r. została przyjęta ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku, w której znalazły się przepisy dotyczące współpracy mikroinstalacji OZE z magazynem energii. Do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie należy wliczać mocy zainstalowanej magazynu energii.

Potrzebne są potężne środki na inwestycje sieciowe

Problemy z sieciami i odmowami spowodowały, że w Polsce zaczęto łączyć kompleksowo dyskusję o OZE z koniecznością rozwoju sieci. Te wymagają potężnych środków finansowych. Czytamy w interpelacji, że w latach 2020-2025 polscy operatorzy zainwestują w infrastrukturę sieciową ok. 52 mld zł, 2026-2030 – 63 mld zł. PEP2040 zakłada inwestycje o wartości 140 mld zł. W celu usprawnienia inwestycji w listopadzie została podpisana Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wzrost mocy fotowoltaiki o 4,6 GW, spadek wartości inwestycji o 17%. IEO z podsumowaniem rynku (13 czerwca 2024)Stanowisko Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych po V Kongresie Kogeneracji (13 czerwca 2024)OZE bez barier. Jak przyspieszyć rozwój tego sektora w Polsce? (13 czerwca 2024)Przywrócić obligo giełdowe, urealnić datę odejścia od węgla. Apel do rządu ws. energetyki (11 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony