Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Rząd za zmianami w ustawie o odpadach

Nowe lub zaktualizowane definicje pojęć, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych czy nowe elementy KPGO i WPGO – to założenia przyjętego właśnie przez RM projektu nowelizacji ustawy o odpadach.

   Powrót       01 września 2021       Odpady   

Centrum Informacyjne Rządu (CIR) poinformowało we wczorajszym komunikacie, że Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. - Zmiany mają na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Zaproponowane rozwiązania wpłyną na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszą zagrożenie dla zdrowia – czytamy w komunikacie CIR.

Mowa o projekcie ustawy widniejącym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC43.

Jakie zmiany przewiduje projekt? M.in. nowe definicje

Jak wskazuje CIR, proponowane rozwiązania obejmują zmianę definicji takich pojęć jak bioodpady, gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów czy odpady komunalne. W ustawie znaleźć mają się ponadto nowe definicje - odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk. Jak dodano, zaktualizowane mają zostać także definicje odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań wielomateriałowych.

Projektowane przepisy mają ponadto ustanowić nowe wymagania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. W tym celu „poszerzono zakres Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), zawierający program zapobiegania powstawaniu odpadów”. - KPGO oraz Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami (WPGO) będą zawierały nowe elementy, takie jak informacje o rozwiązaniach dotyczących odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz środkach na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów – podaje CIR.

Na mocy ustawy wyznaczone mają zostać także nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych (w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań). Dodatkowo ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów odnoszących się do produktów ubocznych i utraty statusu odpadów, a także odnoszące się do zasady „zanieczyszczający płaci” oraz wprowadzenie celów w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów. Przepisy mają uregulować także kwestię zaświadczeń o zużytym sprzęcie oraz potwierdzających recykling do zmienionych wymagań w zakresie sprawozdawczości oraz wprowadzenie fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego warunki, pod jakimi masa odpadów zużytego sprzętu zalicza się do recyklingu.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

- Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – wskazano w komunikacie.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NSA utrzymał wyrok częściowo unieważniający stołeczną uchwałę śmieciową (15 października 2021)Więcej spalarni czy mniej spalarni? Czyli unijne polityki a gospodarka odpadami (13 października 2021)Krosno: Zmodernizowana i rozbudowana instalacja będzie przetwarzać odpady z 28 podkarpackich gmin (06 października 2021)Co dane mówią nam o recyklingu odpadów komunalnych? Infografika (05 października 2021)Ekspert: gminy nie wiedzą, jak stosować niektóre przepisy nowej ustawy czystościowej (30 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony