Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Ramy prawne ws. biotworzyw

Czym jest biopochodny, biodegradowalny lub nadający się do kompostowania plastik? KE opublikowała ramy prawne dotyczące biotworzyw. W komunikacie wskazuje, że potrzebne jest „lepsze zrozumienie wyzwań i korzyści wynikających z ich stosowania”.

   Powrót       02 grudnia 2022       Odpady   

Komisja Europejska wraz z wnioskiem o zmianę przepisów rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (więcej na ten temat tutaj ), przedstawiła także komunikat ws. ram polityki UE w zakresie biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych.

- Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego, biodegradowalne i naddające się do kompostowania pojawiają się w naszym codziennym życiu jako alternatywa dla konwencjonalnych, czyli opartych na paliwach kopalnych i nieulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych. Są stosowane w opakowaniach, towarach konsumpcyjnych i tekstyliach oraz w innych sektorach. Łatwo jest pomyśleć, że są przyjazne dla środowiska, ponieważ są nazywane „bio”. Jest to do pewnego stopnia prawdziwe, ale tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia KE w komunikacie. I dodaje, że  z tego względu potrzebne jest „lepsze zrozumienie wyzwań i korzyści wynikających z ich stosowania”.

Czytaj też: Biotworzywa. Nieśmiały trend czy konieczność, której nie uniknie przemysł?

Szczegółowe wymagania ws. biotworzyw

W komunikacie wskazano, że termin „tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego” powinien być stosowany tylko wtedy, gdy określony jest dokładny i wymierny udział zawartości tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego w produkcie, tak aby konsumenci wiedzieli, ile biomasy faktycznie wykorzystano. - Ponadto wykorzystywana biomasa musi pochodzić ze zrównoważonych źródeł, bez szkody dla środowiska. Pozyskiwanie tych tworzyw sztucznych powinno być zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju – dodano.

W przypadku tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji, zdaniem KE, należy przede wszystkim określić, w jakich okolicznościach i w jakim środowisku (np. gleba, woda itp.) produkt ulega procesom biodegradacji. W kontekście tym KE dodaje, że „produkty objęte dyrektywą w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, nie mogą być reklamowane ani oznaczane jako biodegradowalne”.

W przypadku natomiast kompostowalnych tworzyw sztucznych, oznaczenie takie powinno znajdować się tylko na produktach, które spełniają odpowiednie normy. - Tylko tworzywa sztuczne nadające się do kompostowania przemysłowego, które spełniają odpowiednie normy, powinny być oznaczane jako „nadające się do kompostowania”. Opakowania nadające się do kompostowania przemysłowego powinny zawierać informację o sposobie utylizacji. W kompostowaniu domowym trudniej jest osiągnąć pełną biodegradację kompostowalnych tworzyw sztucznych. Domowe kompostowanie tworzyw sztucznych nieobjęte przepisami UE powinno być rozważane wyłącznie w kontekście szczególnych warunków lokalnych pod nadzorem władz i pod warunkiem, że stosowanie takich tworzyw sztucznych ma wyraźną wartość dodaną – czytamy.

Co nowe ramy polityczne oznaczają dla konsumentów i branży?

Przedstawione ramy mają stanowić wytyczne dla przyszłych prac UE w kwestii np. przepisów ws. ekoprojektu. Dodatkowo, wspólne rozumienie w całej UE stosowania materiałów z biotworzyw ułatwić ma funkcjonowanie jednolitego rynku i zapobiegnie różnicom na poziomie krajowym, które prowadziłyby do jego fragmentacji.

Ramy odpowiadają ponadto na potrzeby europejskich konsumentów, którzy w takcie konsultacji wskazywali, że obecnie brak jest na produktach informacji na temat właściwego stosowania i utylizacji biotworzyw. Dodatkowo KE oczekuje, że „niniejsze ramy będą ukierunkowywać przyszłe wybory branży”.

- Niniejszy komunikat zawiera wskazówki dla obywateli, władz publicznych i wszystkich właściwych podmiotów gospodarczych w zakresie ich decyzji politycznych, zakupowych i inwestycyjnych. Będzie on stanowił wskazówkę dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie inwestycji w zastosowania, które są najbardziej korzystne dla środowiska i społeczeństwa. Jeśli MŚP stanie przed wyzwaniami technicznymi lub technologicznymi związanymi z produkcją, wykorzystaniem lub utylizacją tych tworzyw, może ubiegać się o finansowanie badań i innowacji, ale zasady zrównoważonego rozwoju zawarte w niniejszej inicjatywie będą miały zastosowanie również do MŚP – podaje KE.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Popyt na recyklat w dużym stopniu kształtuje branża odzieżowa (26 stycznia 2023)Opakowania bio kontra plastik? (20 grudnia 2022)Pasta do butów z... odpadów plastikowych? Clariter i MFPE realizują projekt o globalnym zasięgu (21 stycznia 2021)Co łączy tampony, kubki i papierosowe filtry? Nowe przepisy dla jednorazowych produktów (21 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony