Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.06.2023 02 czerwca 2023

Ułatwienia przy inwestycjach w biogazownie rolnicze. Jest projekt ustawy

Aby skorzystać z ułatwień instalacja będzie musiała być zlokalizowana na nieruchomości należącej do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, wykorzystywać określone substraty i spełniać limity mocy zainstalowanej - wynika z propozycji MRiRW.

   Powrót       05 kwietnia 2023       Energia   

W Rządowym Centrum Legislacji (RCL) opublikowano(1) projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (numer z wykazu: UD485). Wraz z publikacją projektu w RCL, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu. Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r.

Polska przygotowuje regulacje, które mają zdynamizować rozwój rynku biogazu. Rząd chce, by biogaz stanowił ważną część produkcji energii elektrycznej, ale jako uzupełnienie miksu energetycznego. Rozmawiamy z Ireneuszem Zyską, wiceministrem klimatu i środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. OZE.

Jak wskazuje projektodawca, przygotowana ustawa odpowiada na „pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym”.

- Dotychczasowe szacunki, oparte jedynie na surowcach z rolnictwa wskazywały na możliwość pozyskania ponad 7,8 mld m3 biogazu rolniczego rocznie (2000 MW). Przy uwzględnieniu surowców pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego istniejący potencjał może być nawet dwukrotnie wyższy. Jednym z celów przygotowanej ustawy jest wykorzystanie tego potencjału do produkcji energii na obszarach wiejskich – wskazano w uzasadnieniu.

Ułatwienia administracyjne w procesie inwestycyjnym

Proponowane w projekcie rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące biogazowni rolniczych, a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu – określone w wydanym na podstawie projektowej ustawy rozporządzeniu substraty nie będą taktowane jako odpad.  - Doprowadzi to do tego, że nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa w przedmiocie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny – wyjaśniono.

Ułatwienia mają obejmować ponadto wykorzystanie produktu pofermentacyjnego. Określone w rozporządzeniu wykonawczym surowce – jak wskazano - będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa. - Koniecznymi wymogami uznania takiego produktu za produkt pofermentacyjny jest również wymóg użycia do produkcji biogazu konkretnych i ściśle określonych surowców. Surowce te będą obejmowały obornik, gnojówkę i gnojowicę albo inne odchody zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz materiał roślinny pochodzenia rolniczego lub inne surowce nie zagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw rolnictwa – dodano w uzasadnieniu.

Czytaj też: Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań

Wśród wymienionych przez projektodawcę korzyści z wprowadzonych zmian wymieniono m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności obszarów wiejskich, zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, obniżenie kosztów działalności rolniczej czy powstanie nowych miejsc pracy.

Przepisy nie obejmują wszystkich inwestycji w biogazownie rolnicze

W uzasadnieniu projektu wskazano, że proponowane rozwiązania „nie dotyczą wszystkich inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych”. Powstające na podstawie nowych przepisów biogazownie rolnicze będą musiały m.in. być zlokalizowane są na nieruchomości należącej do podmiotu uprawnionego prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność  związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym, do pracy nowych instalacji konieczne będzie ponadto wykorzystywanie substratów określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rolnictwa.

- Z uwagi na założenie lokalnego charakteru instalacji biogazowni rolniczych, które powstawać będą w oparciu o przepisy projektowanej ustawy, przyjęto ograniczenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie maksymalnym 3,5 MW, albo mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 10,5 MW, albo rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nie przekraczającej 14 mln m3 albo rocznej wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie przekraczającej 8,4 mln m3 . Przyjęty limit mocy odpowiada mniej więcej średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię lub ciepło – wskazano.

Ustawodawca podkreśla przy tym, że katalog ten ma „charakter zamknięty i nie podlega wykładni rozszerzającej, a zastosowana konstrukcja prawna wymaga, aby w każdym przypadku określone przesłanki spełnione zostały łącznie”.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, co zapewni zachowanie odpowiedniego okresu vacatio legis.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371100/katalog/12962414#12962414

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowelizacja ustawy o OZE UC99 w Sejmie (26 maja 2023)Projekt ustawy dot. ułatwień w budowie biogazowni rolniczych skierowany do II czytania (24 maja 2023)Polska musi nadrobić zaległości w rozwoju biometanu. Potrzebne są regulacje (18 maja 2023)Apetyt na biometan rośnie. Firmy mówią o celach na 2030 r. (11 maja 2023)Doroczny raport URE o małych instalacjach OZE. Biogaz zaraz za fotowoltaiką (09 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony