Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Redukcja emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

   Powrót       12 listopada 2020       Transport   

W ramach projektu LIFE Climate CAKE PL przygotowano analizę pn. „Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu”. Analiza powstała w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE/KOBiZE) i została przygotowana przy wykorzystaniu modelu sektora transportu TR3E. Opracowanie to zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, jak nałożone na pojazdy konwencjonalne opłaty za emisję CO2 (tzw. carbon price) oraz postęp technologiczny mogą wpłynąć na bilans emisji z tego sektora w Polsce w perspektywie 2050 r.

W Polsce emisje z sektora transporu stanowią ok. 24 proc. całkowitych emisji CO2

Nawiązując do założeń komunikatu Komisji Europejskiej pn. „Europejski Zielony Ład”, gdzie wymagane jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w całej gospodarce europejskiej tak, aby w 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, należy podkreślić rolę sektora transportowego, z którego emisje w Polsce stanowią ok. 24 proc. całkowitych emisji CO2. Dynamika historycznych emisji CO2 z sektora transportowego w Polsce na tle Unii Europejskiej jest odmienna. W Polsce w latach 2005-2017 obserwowany był znaczny wzrost emisji (o 76 proc.), gdzie w UE w tym samym okresie widoczny był spadek emisji o 3 proc.

W celu przeanalizowania możliwości redukcji emisji w sektorze transportowym w Polsce, stworzono scenariusz obejmujący opłaty zależne od emisji dwutlenku węgla uwzględnione w cenie zakupu paliw na tle zachodzącego postępu technologicznego – scenariusz ProETSeq. Zakłada on spadek cen pojazdów niskoemisyjnych, poprawy intensywności emisji w stosunku do tej założonej w scenariuszu bazowym oraz wprowadzenie podatku związanego z emisją CO2.

Najważniejsze wnioski płynące z wykonanej analizy:

  • Odmienna dynamika emisji historycznych w sektorze transportowym w Polsce na tle Unii Europejskiej będzie miała duże znaczenie podczas redukcji emisji i bez wątpienia wpłynie na tempo ich zachodzenia.
  • Scenariusz bazowy (BAU) będący punktem odniesienia w symulacjach zawartych w raporcie jest zgodny ze scenariuszem referencyjnym modelu PRIMES 2016. Przyjęty w BAU średni wzrost aktywności transportowej na poziomie 1,5 proc. r/r oznacza wzrost emisji z 61 Mt CO2 w 2020 r. do poziomu 63 Mt CO2 w 2030 r. i następnie spadek do 58 Mt CO2 w 2050 r.
  • W głównym scenariuszu analitycznym (ProETSeq) wprowadzono dodatkowy podatek zależny od intensywności emisji spalanego paliwa, jakie wykorzystuje dany pojazd, oraz stopniowy spadek cen pojazdów elektrycznych i hybrydowych, przy czym cena za tonę emisji CO2 konwerguje do poziomu 350 EUR w 2050 r.
  • Wzrost kosztów eksploatacji samochodów z napędem ICE(1) (nałożona opłata od emisji CO2) oraz spadek cen pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych i hybrydowych) spowoduje dynamiczny wzrost liczby pojazdów elektrycznych w Polsce – około 350 tys. pojazdów rocznie.
  • Zmieni się struktura floty samochodów osobowych w Polsce: 7 proc. udziału samochodów elektrycznych oraz 5 proc. hybrydowych w 2030 r. oraz 54 proc. elektrycznych i 10 proc. hybrydowych w 2050 r.
  • Zmiana preferencji konsumentów co do zakupu środków transportu oraz wzrost aktywności transportu szynowego prowadziłyby do spadku emisji do poziomu 52 Mt CO2 w 2030 r. oraz 31 Mt CO2 w 2050 r. Możliwości redukcji emisji do roku 2030 wydają się być dość ograniczone, chociażby z uwagi na fakt relatywnie drogich nowych pojazdów niskoemisyjnych. Stąd też redukcje emisji CO2 w stosunku do 2005 r. są widoczne dopiero w 2050 r.
  • Rozwój elektromobilności zwiększa całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w transporcie drogowym w 2050 r. do około 35 TWh, co stanowiłoby ok. 15 proc. prognozowanego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (dodatkowe emisje CO2 z wytworzenia energii elektrycznej stanowiłyby 1,3 proc. emisji z sektora transportu drogowego).
  • Sektor przewozów towarów, mimo znaczącego wzrostu cen paliw spowodowanych opłatami za emisje, jest nadal odpowiedzialny za znaczący poziom emisji – 25 Mt CO2 w 2030 r. oraz 19 Mt CO2 w 2050 r. Wprowadzenie opłaty zależnej od emisji dla pojazdów o ładowności pow. 3,5t może wpłynąć na spadek aktywności (a tym samym emisji) w tej grupie pojazdów o 6 proc. w 2030 r. oraz o 19 proc. w 2050 r. w stosunku do scenariusza bazowego – aktywność zostanie zastąpiona przez transport kolejowy.

Czytaj: Rynek pracy e-mobility w potrzebie – inżynierowie poszukiwani

Źródło: IOŚ-PIB

Przypisy

1/ Internal Combustion Engine

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europejski Instytut Innowacji i Technologii przeznacza 5 mln euro dla nowego europejskiego Bauhausu (19 października 2021)Recykling: na „GOZowym” podium – z trzecią lokatą (11 października 2021)Konsultacje projektu planu strategicznego dla rolnictwa zakończone (17 września 2021)Nowy europejski Bauhaus: działania i fundusze,by zrównoważony rozwój miał styl i zapewniał włączenie społeczne (16 września 2021)Śląsk: Ponad 80 mln zł dotacji autobusy wodorowe (15 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony