Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Reforma ETS coraz bliżej. Jest porozumienie PE i Rady UE

Transport, budownictwo i żegluga morska dołączą do systemu EU ETS. Systemem mogą zostać objęte także spalarnie odpadów komunalnych – wynika z porozumienia PE i Rady UE.

   Powrót       19 grudnia 2022       Energia   

W sobotę (17 grudnia br.) posłowie do Parlamentu Europejskiego i Rada UE osiągnęli porozumienie ws. reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Zanim reforma wejdzie w życie, Parlament i Rada będą musiały formalnie zatwierdzić zawarte porozumienie.

Przypominamy, reforma systemu ETS stanowi element opublikowanego 14 lipca 2021 r. pakietu Fit for 55, który wdrożyć ma nowe narzędzia wspierające Stary Kontynent w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (w stosunku do poziomu z 1990 r.). W ostatnim czasie PE i Rada uzgodniły stanowiska ws. kilku innych propozycji KE wynikających z pakietu Fit For 55 – m.in. dotyczące CBAM, LULUCF, wspólnego wysiłku redukcyjnego czy emisji w sektorze lotnictwa.

- Porozumienie w sprawie unijnego systemu handlu emisjami i społecznego funduszu klimatycznego to zwycięstwo dla klimatu i europejskiej polityki klimatycznej. Pozwoli nam to na realizację celów klimatycznych w głównych sektorach gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wsparcia dla najbardziej narażonych obywateli i mikroprzedsiębiorstw w procesie transformacji klimatycznej – powiedział Marian Jurečka, czeski minister środowiska.

Zwiększone ambicje na 2030 r. i wycofanie bezpłatnych uprawnień

Rada i Parlament zgodziły się zwiększyć ogólne ambicje redukcji emisji do 2030 r. w sektorach objętych EU ETS do 62% (w porównaniu z 2005 r.), czyli o jeden punkt procentowy więcej niż proponowała Komisja Europejska. - W celu osiągnięcia tej redukcji nastąpi jednorazowe zmniejszenie liczby uprawnień w całej UE o 90 Mt ekwiwalentu CO2 w 2024 r. i 27 Mt w 2026 r. w połączeniu z roczną redukcją uprawnień o 4,3 % od 2024-27 r. i 4,4 % od 2028-30 r. – wyjaśnia PE w komunikacie prasowym.

Uzgodniono ponadto stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji i stopniowe wprowadzanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). Wycofywanie bezpłatnych uprawnień będzie następować stopniowo między 2026 a 2034 rokiem (2026: 2,5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22,5%, 2030: 48,5%, 2031: 61%, 2032: 73,5%, 2033: 86%, 2034: 100%).

ETS II dla budynków i transportu, a także żeglugi

Uzgodniono także utworzenie od 2027 r. nowego systemu ETS dla sektora transportu i budynków – to z kolei o rok później niż pierwotnie proponowała KE. Nowy system obejmie dystrybutorów dostarczających paliwa do „budynków, transportu drogowego i niektórych innych sektorów”. Część dochodów z aukcji zostanie wykorzystana na wsparcie zagrożonych gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw za pośrednictwem specjalnego Społecznego Funduszu Klimatycznego.

- Rada i PE zgodzili się, że system ruszy w 2027 r. Trajektorię redukcji emisji i liniowy współczynnik redukcji ustalono na poziomie 5,10 od 2024 r. i 5,38 od 2028 r. Rada i Parlament zgodziły się na licytację dodatkowych 30% wolumenu aukcji na pierwszy rok od uruchomienia systemu, tak aby działał płynnie – podaje Rada UE.

Systemem ETS objęte zostaną ponadto emisje z żeglugi morskiej. Jak wyjaśnia Rada, uzgodniono m.in. stopniowe wprowadzanie przez armatorów obowiązku umarzania uprawnień: 40% dla zweryfikowanych emisji od 2024 r., 70% od 2025 r. i 100% od 2026 r. - Większość dużych statków będzie od początku objęta zakresem systemu EU ETS. Duże statki o pojemności brutto ponad 5000 ton i więcej zostaną objęte „mechanizmem MRV" w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z regulacji dotyczących transportu morskiego od 2025 r., a ich włączenie do EU ETS nastąpi od 2027 r. Statki do przewozu ładunków drobnych i statki typu off-shore o pojemności brutto 400-5000 zostaną objęte rozporządzeniem MRV od 2025 r., a ich włączenie do EU ETS zostanie zweryfikowane w 2026 r. – dodano.

Spalarnie odpadów w ETS

Parlament i Rada zwracają także uwagę na spalanie odpadów komunalnych. Zgodnie z przyjętym porozumieniem „kraje UE będą raportować i weryfikować emisje ze spalarni odpadów komunalnych od 2024 r., a do 31 stycznia 2026 r. KE przedstawi ocenę mającą na celu włączenie tego typu instalacji do systemu EU ETS”. Miałoby to nastąpić od 2028 r.

Czytaj też: Komisja PE za włączeniem spalarni odpadów do systemu EU ETS

Społeczny Fundusz Klimatyczny

W trakcie negocjacji PE i Rada ustalili również stanowisko ws. utworzenia Społecznego Fundusz Klimatycznego. Fundusz zostanie utworzony na lata 2026-2032, z kwalifikowalnością wydatków od 1 stycznia 2026 r. Będzie częścią budżetu UE i będzie zasilany kwotą 65 mld euro z budżetu UE, 25% finansowania zapewnią natomiast  strony państw członkowskich.

- Fundusz ten będzie wykorzystywany przez państwa członkowskie do finansowania środków i inwestycji mających na celu złagodzenie wpływu cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla na obywateli i mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji. Każde państwo członkowskie przedstawi Komisji „Plan na rzecz klimatu społecznego", zawierający środki i inwestycje, które zamierza podjąć, aby złagodzić wpływ nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji. Środki te mogłyby obejmować zwiększenie efektywności energetycznej budynków, renowację budynków, dekarbonizację ogrzewania i chłodzenia w budynkach oraz upowszechnienie mobilności i transportu o zerowej lub niskiej emisji, a także środki zapewniające bezpośrednie wsparcie dochodów w sposób tymczasowy i ograniczony – wyjaśnia Rada.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)Od 14 czerwca zmiany w „Czystym Powietrzu”. Dotyczą producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła (11 czerwca 2024)Fundusze na OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz Modernizacyjny (28 maja 2024)Ułatwienia dla OZE priorytetem dla KE. Zalecenia dla państw członkowskich (24 maja 2024)Polskie cele redukcji emisji poniżej unijnego 17,7%. Komisja Europejska a NECPS (30 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony